Cirkulär ställning

HAKI är inte bara användbart för raka ställningar. En cirkulär ställningskonstruktion kan monteras med HAKI Universal standardkomponenter utan att använda specialkomponenter.

”Haka i” principen gör att horisontella komponenter kan vridas 7° i förhållande till spiran. Ställningen kan därför vridas med upp till 14° horisontellt i varje spira.
Lösningen sparar tid och material eftersom hela ställningen kan monteras med standardkomponenter utan behov av rör och koppling för räcken och utfyllnad.

HAKI stålplank eller ståltrall kan användas för att planka in konstruktionen.
Svängda täckplåtar finns för att täcka eventuella öppningar mellan facken.
Ställningen monteras på vanligt HAKI-maner med förmonterade skyddsräcken som ger ett optimalt fallskydd.

Detta innebär att en cirkulär ställning kan byggas säkert, snabbt och effektivt.