TechniSpan- lösningen för upphängd arbetsplattform lanseras i de nordiska länderna

En innovativ upphängd plattform har nu introducerats på den nordiska marknaden av HAKI som är leverantör av lösningar för tillfällig tillgänglighet.

Det flexibla TechniSpan-systemet, som från början utvecklats av HAKI:s nya förvärv Span Access Solutions, ökar effektiviteten och säkerheten i samband med arbeten under byggnadskonstruktioner, broar och bryggor inom viktiga sektorer som oljeutvinning, energi och infrastruktur.

Tack vare färre kontaktpunkter än på traditionella ställningar är detta unika traverssystem lätt och snabbt att montera, höja och sänka för att täcka stora arbetsytor, samtidigt som det också ger minskad projekttid och reducerade arbetskostnader för de nordiska kunderna. TechniSpan-systemet fungerar också bra i komplexa miljöer eftersom det generellt klarar av de svårigheter som kan vara utmanande i permanenta konstruktioner på ett betydligt bättre sätt än konventionella lösningar i och med deras brist på flexibilitet.

 

Det upphängda plattformssystemet kan med fördel integreras i ställningssystemet HAKI Universal för nya lösningar och metoder som ger möjlighet att uppfylla krav som kan uppstå i dynamiska situationer. Genom en kombination av produkter och supporttjänster från både HAKI och Span Access kan kunderna förvänta sig en komplett service från utformningsarbete till leverans inklusive teknisk rådgivning genom hela projektet.

När lanseringen på den nordiska marknaden kom på tal gav Ross Turner, teknisk chef på HAKI och VD för Span Access, följande kommentar:

Genom att introducera denna nya och innovativa lösning för tillgänglighet och säkra arbetsplatser i Norden kommer HAKI och Span Access att revolutionera marknaden.

All erfarenhet och kunskap vi har etablerat i och med TechniSpan på den brittiska marknaden ger oss möjlighet att genomföra högkvalitativa projekt i de nordiska länderna i de fall då de traditionella ställningarna inte skulle räcka till.

TechniSpan och märket Span Access har redan visat sina kvaliteter på den brittiska marknaden i samband med att de anlitats vid högprofilprojekt på Skottlands berömda järnvägsbro Forthbron och ett flertal andra projekt på olje- och gasplattformar.

 Se Span Access-projekt - CTA