HAKI

Historia

Några milstolpar i HAKIs historia

 1. 1910

  Smeden Anders Olsson arrenderar smedjan i Sibbhult

 2. 1915

  Olle och Agne Olsson tar över smedjan och bygger ny verkstad – Bröderna Olssons Mekaniska verkstad

 3. 1944

  Anders Olssons båda söner, Olle och Agne, börjar jobba i smedjan. Något år senare startar tillverkningen av stubbrytare och svängkranar

 4. 1956

  HAKI Universal får Arbetarskyddsstyrelsens första typgodkännande

 5. 1962

  Företaget bygger ny verkstad och nytt kontor i Sibbhult

 6. 1968

  Namnet ändras till HAKI-produkter AB

 7. 1969

  Lansering av stämptornsystem för gjutning av viadukter och brofästen

 8. 1972

  Marknadsföring och försäljning tas över i egen regi. Verkstadsytan fördubblas och ett nytt kontor byggs

 9. 1974

  Trapptorn 3,0 x 1,6 med 6 spiror typgodkänd

 10. 1976

  Ägarfamiljerna säljer HAKI-produkter AB till Beijerägda Sponsor AB och till ny VD utses Bertil Jönsson

 11. 1977

  HAKAL aluminiumställning och Morgen höj- och sänkbar murarställning introduceras

 12. 1978

  HAKI Ram blir typgodkänd

 13. 1980

  Formsättningssystem införlivades som ny produktgren inom företaget

 14. 1981

  Företaget köper industrifastighet och kontor i Sibbhult i samband med att verksamheten utökas

 15. 1983

  Spiror med hylsskarv och HAKI Trapptorn med fyra spiror får typgodkännande

 16. 1983

  HAKI-produkter AB introduceras på börsens OTC-lista

 17. 1986

  Väderskyddssystemet HAKITEC börjar utvecklas

 18. 1986

  Industri AB Österlen förvärvar samtliga aktier i bolaget och företaget byter namn till HAKI AB

 19. 1989

  Patent på utformningen av enrörsbalken ERB. Formen på rörändarna gav starkare knutpunkter i ställningen

 20. 1990

  Industri AB Österlen förvärvas av Prosparitas

 21. 1991

  Midway förvärvar Prosparitas och blir därmed ny ägare till HAKI AB

 22. 1999

  Bengt Olsson blir ny VD på HAKI AB

 23. 2001

  Spira FSSH med byglar på samma nivå och omformad tapp lanseras tillsammans med fjäderlås på balkar. Gav säkrare ställning utan snubbelkanter och enklare montering

 24. 2002

  HAKITEC 750 väderskyddssystem och HAKI Universal Aluminium lanseras

 25. 2003

  Färgbyte från rött till blått på det målade utförandet. Märkning med HAKI etiketter med färgkod införs. Underlättade hantering och montering

 26. 2004

  Höghållfast stål introduceras i ställningssystemen. Samma styrka men tunnare gods gav lägre vikt

 27. 2005

  Övergång till enbart varmförzinkat utförande och viktreduktion av balkar och skyddsräcken fortsätter

 28. 2005

  HAKI Trapptorn Symmetriskt lanseras

 29. 2006

  HAKI 50 1956 – 2006 JUBILEUMS ÅR

 30. 2007

  Produceras den sista HAKI Original spiran med bajonettskarv

 31. 2009

  Ytterligare viktreducerad längdbalk LBL med hjälp av optimerad utformning

 32. 2010

  Ställningssystemet HAKI Light med oktagonrör lanseras

 33. 2012

  Lättare komponenter genom övergång till oktagonrör i samtliga skyddsräcken

 34. 2013

  HAKI Publika trapptorn PAS lanseras. Säker uppgång för publika ändamål

 35. 2014

  HAKI Aluminiumspira S4 och S6 helt utan svetsning och tillverkning i robotcell

 36. 2014

  HAKI Universalspira S med ny typ av svetsning och tillverkning i robotcell

 37. 2015

  HAKI Brosystem HBS lanseras. Stora spännvidder med hög last

 38. 2016

  HAKI har i 60 år hjälpt sina kunder att arbeta säkert och effektivt på temporära arbetsplatser i de mest skiftande miljöer