Historia

Några milstolpar i HAKIs historia

 1. 1910

  Smeden Anders Olsson arrenderar smedjan i Sibbhult

 2. 1915

  Anders Olssons båda söner, Olle och Agne, tar över smedjan och bygger ny verkstad – Bröderna Olssons Mekaniska verkstad

 3. 1944

  Start för tillverkning av stubbrytare och svängkranar

 4. 1956

  Produkten HAKI Universal får Arbetarskyddsstyrelsens första typgodkännande

 5. 1962

  Företaget bygger ny verkstad och nytt kontor i Sibbhult

 6. 1968

  Namnet ändras till HAKI-produkter AB

 7. 1972

  Marknadsföring och försäljning tas över i egen regi. Verkstadsytan fördubblas och ett nytt kontor byggs

 8. 1974

  Trapptorn 3,0 x 1,6 med 6 spiror typgodkänd

 9. 1976

  Ägarfamiljerna säljer HAKI-produkter AB till Beijerägda Sponsor AB

 10. 1978

  HAKI Ram blir typgodkänd

 11. 1980

  Formsättningssystem införlivades som ny produktgren inom företaget

 12. 1981

  Företaget köper industrifastighet och kontor i Sibbhult i samband med att verksamheten utökas

 13. 1983

  HAKI-produkter AB introduceras på börsens OTC-lista

 14. 1986

  Väderskyddssystemet HAKITEC utvecklas

 15. 1986

  Industri AB Österlen förvärvar samtliga aktier i bolaget och företaget byter namn till HAKI AB

 16. 1990

  Industri AB Österlen förvärvas av Prosparitas

 17. 1991

  Midway Holding förvärvar Prosparitas och blir därmed ny ägare till HAKI AB

 18. 2006

  Jubileumsår! 50 år med namnet HAKI

 19. 2012

  Introduktion av avancerade robotceller i produktionen i Sibbhult

 20. 2018

  HAKI skriver distributörsavtal för Nordamerika med ledande kanadensisk aktör

 21. 2019

  Förvärv av brittiska Span Access Solution

 22. 2021

  HAKI förvärvar det brittiska företaget Vertemax med 35 anställda och en omsättning på motsvarande cirka 180 miljoner kronor