HAKI Tripod

HAKI Tripod är konstruerad för krävande ställningsarbeten där spirbelastningen är hög. Tillåten spirbelastning på upp till 200 kN kan uppnås vid användning som stämp. HAKI Tripod fungerar också som rullbana för rullande ställningar och HAKITEC väderskyddssystem.

HAKI Tripod är helt kompatibel med HAKI Universal och som horisontaler och diagonaler används HAKI Universal standardkomponenter. Börja med HAKI Tripod som vertikal och avsluta med HAKI spira S när belastningen blivit lägre.

  • Som stämpsystem
  • För höga spirlaster i till exempel intagsbryggor, brostöd och höga trapptorn
  • För bottning av ställning där utrymmet är begränsat
  • Vid stora förankringsavstånd med högre spirlaster än för normala spiror

Exempel på tillåtna belastningar per tripod

  • Med en enkel bottenskruv BS i ett rör – upp till 50 kN (5 ton)
  • Med bottenskruv BS 48 och adapter 48 – upp till 80 kN (8 ton)
  • Med bottenskruv BS 60 och adapter 60 – upp till 200 kN (20 ton)

LETAR DU EFTER SPECIALLÖSNINGAR TILL DIN STÄLLNING?

Låt HAKIs globala expertgrupp ta fram en säker och anpassningsbar lösning till dig.