HAKI Brosystem till Färjeterminalen i Helsingborg

Helsingborg HAKI temporary bridge

HAKI antog utmaningen att leverera en tillfällig tillträdeslösning för byggprojektet Oceanhamnen vid färjeterminalen i Helsingborg som länkar samman Sverige med Helsingör i Danmark.

Den här mycket populära färjerutt som korsar Öresund används flitigt av glada Svenskar och Danskar samt turister som besöker båda städerna vilka har en intressant historia där Helsingör är välkänd för sin koppling till Shakespeares teaterstycke Hamlet, Helsingborgsbor använder även färjan till att tura vilket innebär att man åker tur och retur flera gånger på rad i sällskap samt äter och dricker gott.

Med anledning av färjans tidtabell med avgångar var 20 minut så var en kostnadseffektiv tillträdeslösning och mycket kort installationstid viktigt för att inte störa trafiken på terminalen vilken ej fick påverkas av montaget.

Med stor focus på effektiv tid i projektet vilket var prioriterat från beställaren Ställningsbolaget Sydställningar i sitt val av leverantör som kunde offerera den bästa tekniska lösningen på marknaden, HAKI är alltid redo att leverera en stabil och trygg produkt med två 18 meters frihängande broar. Denna design ger en säker gångväg för de boende och resande med färjan mellan det nya området Oceanhamnen och färjeterminalen.

Konceptet och lösningen presenterades till PEAB av HAKI`s Tekniska säljingenjör Dennis Ragnar som beräknade och offererade arbetet tillsammans med Sydställningar`s Daniel Nilsson.

För att säkra upp en trygg tillträdesled är HAKI`s marknadsledande HBS Brosystem (HBS) tillsammans med HAKI`s Publika Trappor (PAS) ett begrepp för trygghet.

HAKI Brosystem är skapat för att perfekt tillgodose gångvägar för små och stora infrastrukturprojekt. Systemet är helt utvecklat enligt europeiska standard, HBS är designat för belastningar upp till 7,5kN/m2, detsamma gäller även det publika trappsystemet PAS. Systemet med sina olika lösningar kan monteras upp genom platsbyggning, kranmontage eller att rullas ut på plats för att tillgodose alla krav i ett projekt, Som en del av Universal systemet har HAKI`S understödningssystem används för att supporta den höga vikten i konstruktionen. Med detta koncept minimeras arbetet till minsta möjliga störning för den pågående verksamheten.

I en kommentar om HAKI`s tjänster och produkter, sa Daniel Nilsson Platschef på Sydställningar:

HAKI ger oss den tekniska supporten som vi behövde i detta projekt, Vi krävde leverans av en temporär brolösning som är kvalité, effektiv och mest av allt säker. Vi kunde möta vår kund efter att HAKI uppfyllde dessa krav, vilket var en förutsättning för att genomföra denna tidskänsliga leverans till projektet.

Projektet som kommer att pågå i upp till ett år fram till den permanenta bron är monterad och klar. Tack vare mycket bra kvalitet har HAKIS`s lösningar lång livslängd genom rutinmässiga kontroller under projektets tidsplan.

Med HAKI`s tillfälliga tillträdeslösning vilken ger ett säkert inträde till och från Helsingborg-terminalen, här kan boende och resenärer röra sig fritt mellan hamnen och det växande området Oceanhamnen utan att påverka verksamheten i hamnen, som upprätthåller den viktiga förbindelsen mellan Sverige och grannlandet Danmark.

Relaterade produkter

Relaterade sektorer