Infrastruktur

HAKI systemets snabbhet framkommer vid infrastrukturprojekt.

I dagens intensiva tidsdrivna affärsmiljö kan infrastrukturprojekt ställas inför utmaningarna att fullfölja stora arbetsvolymer inom snäva tidsramar.
Andra utmaningar kan, trots det, innefatta kostnaden för löner, produktivitet, material och leveranser.

HAKI Fördelar
HAKIs ställningar kan monteras och demonteras snabbt och säkert, spara tid till exempel på väg- eller järnvägsåtkomst. Möjligheten till kranlyft eller utrullning, trappor eller broar på plats utan att påverkas av väder och andra miljöförhållanden minskar projektkostnaderna.
Eftersom säkerhet är en viktig faktor för infrastrukturprojekt, kan kundens projektsdeadline och förväntningar uppfyllas när de använder HAKIs systemlösningar.