Konstruktion

När projekt kräver ett snabbt tempo, överträffar HAKI.

Med viktreducerat stål och ännu lättare aluminiumalternativ kan konstruktioner monteras snabbt och effektivt, med minimering av risker och inverkan.
Genom att använda HAKIs starka längdbalkar med balkryttare och spirhållare, kan komplicerade planlösningar lätt utföras. Det betyder att stora fackstorlekar kan utnyttjas för maximal produktivitet, med färre förankringar eller kontaktpunkter nödvändiga för konstruktionen.

HAKI Fördelar
Det behövs bara 7-10 huvudkomponenter till de flesta ställningarna, vilket innebär att samma komponenter kan användas i trapptorn, intagsbryggor, hängställningar, temporära tak och temporära byggnader inom byggprojekt.
Detta tillsammans med förmonterat skyddsräcke, skapar snabbt och enkelt en säker miljö för ställningsmontörerna.