Villkor

1. Villkor

Genom att komma till webbsidan på http://www.HAKI.com håller du med om att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och regler och är överens om att du är ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte håller med några av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialen på denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

2. Använd licens

Tillstånd beviljas tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på HAKIs webbplats för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och enligt denna licens får du inte:

  • modifiera eller kopiera materialet
  • använda materialen för kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell)
  • försök att dekompilera eller omvända någon programvara som finns på HAKIs hemsida;
  • ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet; eller
  • överföra materialet till en annan person eller ”spegla” materialen på någon annan server.

Licensen ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas av HAKI när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

 3. Ansvarsfriskrivning

Materialen på HAKIs hemsida tillhandahålls på samma sätt som. HAKI ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed avvisar och förnekar alla andra garantier, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annan kränkning av rättigheter.

Vidare garanterar HAKI inte eller lämnar några upplysningar om noggrannheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på dess hemsida eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

HAKI eller dess leverantörer får under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen på HAKIs webbplats, även om HAKI eller en HAKI-auktoriserad representant har underrättats muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar kanske inte för dig.

5. Noggrannhet av material

Materialen som visas på HAKIs webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. HAKI garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. HAKI kan när som helst ändra innehållet på webbplatsen utan föregående meddelande. HAKI gör inget åtagande att uppdatera materialet.

6. Länkar

HAKI har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av en länk innebär inte att HAKI på webbplatsen godkänner godkännande. Användning av sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.

7. Ändringar

HAKI kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Gällande lag

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Storbritanniens lagar och du lämnar oåterkalleligen till domstolarnas exklusiva behörighet i den staten eller på platsen.