DATASKYDD

HAKI

HAKI Aktiebolag, Orgnr. 556075-5067, Glimåkravägen 4, 289 72 Sibbhult  (”HAKI” ”vi” eller ”oss”) utvecklar och levererar snabba, säkra och ergonomiskt temporära lösningar och erbjuder våra kunder förstklassiga tekniska lösningar, designstöd, utbildning och flexibla finansieringsalternativ –vi utvecklar långsiktiga relationer med kunder över hela världen.

HAKI är registreringsansvarig för dina personuppgifter och därmed ansvarig för att se till att dessa behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. HAKI har åtagit sig att skydda dina personuppgifter och se till att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt, vilket är viktigt för HAKI. Vi följer alla tillämpliga lagar för att skydda individers integritet.

Det är viktigt för oss att du känner dig säker på vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi kommer att behandla dem. Därför täcker denna integritetspolicy all nödvändig information om vår behandling av dina personuppgifter. Om du ändå har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

Vi använder cookies på vår webbplats i syfte att anpassa innehåll, samla in information för att få statistik och förbättra webbplatsen. Om du har några frågor angående HAKI användning av cookies, vänligen se vår cookiepolicy.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta:
•    namn och kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
•    din yrkestitel/befattning
•    leverans-och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du tillhandahåller oss i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst
•    jobbansökningar och tillhörande dokument, såsom CV och personligt brev, inklusive foto, i förekommande fall
•    Inköpsorder/beställningshistorik
•    IP adress
•    bilder.

Vi kan samla in dina personuppgifter från följande källor:
•    HAKI’s hemsida, t.ex. när du prenumererar på våra nyhetsbrev, skickar oss ett meddelande via vårt kontaktformulär, eller söker till en tjänst

•    HAKI´s webshop, t.ex. när du registrerar en order och/eller köper produkter
•    när du kontaktar oss via e-post eller per telefon
•    och/eller genom ett avtal eller annan affärskontakt, där du är kontaktperson
•    och/eller från nedladdade mjukvaruprogram utvecklade av HAKI och/eller tredje part på uppdrag av HAKI
•    och/eller via en faktura, där du är kontaktperson
•    och/eller från tredje part i form av koncernbolag. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder och i följande syften.
•    Fullgörande av ett kontrakt/avtal: För hantering och administration av inköp, leverans av produkter, för att skicka dig nyhetsbrev som du prenumererar på, samt för att behandla jobbansökningar.
•    Samtycke: Användning av bilder i marknadsföringssyfte.
•    Rättslig förpliktelse: Vi sparar fakturadokumentation och jobbansökningar och/eller rekryterings dokumentation i enlighet med gällande redovisningslagar och föreskrifter.
•    Intresseavvägning: För att kunna kommunicera med dig via e-post och för att kunna hantera och administrera inköp som utförs av en representant för ett företag, bearbetar vi denna representants personuppgifter, samt för att upprätthålla affärsrelationer och marknadsföra våra produkter och tjänster.

Lagring av personuppgifter

HAKI vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter kommer aldrig att lagras längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller längre än nödvändigt för att uppfylla ovan angivna syften. Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss under de tidsperioder som anges nedan och därefter raderas. 
•    Kund, distributör eller agent: Om du är kund, distributör, agent och har ingått avtal med företaget, kommer dina personuppgifter sparas så länge som behövs för att företaget ska kunna utföra avtalet med dig, t ex till dess att vi har levererat produkten eller utfört de tjänster som du har beställt, men inte längre än två år efter din senaste kontakt med företaget. Detta omfattar bland annat att uppfylla leverans-eller garantiåtaganden. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter under en längre tidsperiod på grund av något av de skäl som anges nedan.
•    Företrädare för företag: Dina personuppgifter sparas så länge du är listad som kontaktperson för ett företag som HAKI har affärsrelationer med.
•    Jobbsökande: Vi sparar dina personuppgifter, inklusive ditt personliga brev och CV samt eventuellt foto, under rekryteringsprocessen, tills rekryteringsprocessen är avslutad och under en period på upp till maximalt två år därefter, för att kunna försvara potentiella juridiska krav enligt diskrimineringslagen. 
•    Kommunikation: Om du har kontaktat HAKI via e-post kommer dina personuppgifter att lagras så länge som behövs för att vi ska kunna slutföra en begäran eller hantera eventuella problem som du kontaktade oss för.
•    Rättslig förpliktelse: Företaget sparar all dokumentation som utgör redovisningsinformation i enlighet med gällande redovisningslagstiftning.
•    Direkt marknadsföring: Vi kan behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål så länge som ett år efter att kundrelationen har upphört, såvida du inte motsätter dig att dina personuppgifter används för direkt marknadsföringsändamål. 
•    Samtycke: När vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt medgivande kommer vi endast att spara dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till detta.

Överföring av personuppgifter

HAKI iakttar alltid stor försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter överförs endast i enlighet med denna integritetspolicy och efter att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder.
•    Partners utanför den grupp av företag som HAKI tillhör: Våra partners, d.v.s. företag utanför den grupp av företag som HAKI tillhör och som är godkända av HAKI, kan få tillgång till dina personuppgifter i syfte att leverera köpta produkter, skicka direkt marknadsföring via e-post, ta fram statistik om användningen av HAKI webbplats och utföra IT-stöd på HAKI´s IT-system. Majoriteten av dessa typer av partners är engagerade som HAKI ' s dataprocessorer. Några av våra partners idag är (listan är ej komplett):

  • Litium
  • SpotOn
  • Google
  • LinkedIn
  • Lime
  • Facebook (Meta)
  • CookieBot
  • Youtube
  • Dot.dk
  • Facebook Pixel

 

•    Affärstransaktioner: Om hela eller delar av HAKI: s verksamhet säljs eller integreras med någon annan verksamhet, verksamhet eller företag, kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare, och överföras till de nya ägarna av verksamheten.
•    Rättslig förpliktelse: Dina personuppgifter kan också nämnas eller nyttjas i samband med HAKI´s förpliktelser av vissa juridiska skyldigheter och kan överföras till relevanta myndigheter när det är tillåtet och krävs enligt lag.
Under vissa omständigheter kan personuppgifter överföras till länder utanför EU/EES. Dataskyddslagarna i vissa av dessa länder kanske inte ger ett så starkt skydd när det gäller din integritet som EU gör. Om så är fallet kommer HAKI att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade och att all behandling utförs i enlighet med denna integritetspolicy. Du kan alltid vara säker på att alla överföringar av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES utförs i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, eftersom HAKI kommer att säkerställa att minst ett av följande villkor är uppfyllt i förhållande till var och en av dessa: 
•    det mottagande landet säkerställer en adekvat skyddsnivå.
•    HAKI har samlat in ditt samtycke innan överföringen.
•    ett avtal med vissa standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen (2010/87/EU) har ingåtts mellan HAKI och mottagaren, utan några motstridiga ändringar eller ändringar.
•    mottagaren har antagit bindande företagsregler för den behandling som har godkänts av den berörda tillsynsmyndigheten och mottagaren av personuppgifterna i det tredje landet är bunden av dessa regler.
•    för överföringar till USA, har mottagaren själv lämnat godkännande till EU-USA Privacy Shields principer enligt EU-USA Privacy Shields ramar och registrerade på Privacy Shields lista som förvaltas av USA: s Handelsdepartement.

Återkallande av samtycke

Ibland kan vi behöva ditt medgivande för att kunna behandla dina personuppgifter, t. ex. med avseende på användning av foton där du medverkar. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Ett sådant återkallande kan göras i sin helhet eller delvis.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som vi bearbetar och hur de används genom att kontakta oss skriftligen enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga, ofullständiga eller tvetydiga personuppgifter om dig genom att skriftligen kontakta oss. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi kräva att du identifierar dig i samband med vår assistans.

I enlighet med gällande dataskyddslagar har du också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. I vissa situationer har du också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att dina personuppgifter ska överföras i ett elektroniskt format.

Du kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du anser att HAKI´s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med tillämpliga lagar.
 

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Uppdaterad version kommer då att publiceras och offentliggöras på HAKI´s hemsida. Därför bör du regelbundet granska dessa villkor för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. I händelse av väsentliga förändringar kommer vi dock att meddela dig, om du har gett oss din e-postadress, för att göra dig medveten om eventuella ändringar som gjorts.

Om ändringarna gäller behandling av personuppgifter som vi utför baserat på ditt medgivande, kommer vi att ge dig möjlighet att återigen ge ditt samtycke till behandlingen på de nya villkoren som presenteras.

Kontakta oss

Om du har några frågor som rör denna integritetspolicy, om du misstänker att ett brott mot denna integritetspolicy har inträffat, eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

HAKI AB
GDPR-ansvarig
Glimåkravägen 4
289 72 Sibbhult
info@haki.se
+46 44 494 00