Den här sidan använder cookies.
Läs om vår cookie policy
HAKI

Integritetspolicy

Din integritet är viktigt för oss.

Det är HAKIs policy att respektera din integritet när det gäller all information som vi kan samla in när du använder vår webbplats. Följaktligen har vi utvecklat denna integritetspolicy för att du ska kunna förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar, avslöjar och på annat sätt använder personlig information. Vi har beskrivit vår sekretesspolicy nedan.

Vi samlar in personliga uppgifter på ett lagligt och rättvist sätt och i förekommande fall med den berörda personens kunskap eller samtycke.

Innan eller vid tidpunkten för insamling av personuppgifter identifierar vi vilka syften som uppsamlas.

Vi samlar in och använder personuppgifter endast för att uppfylla de ändamål som anges av oss och för andra tillhörande ändamål, såvida vi inte samtycker till den berörda personen eller enligt lag.

Personuppgifter ska vara relevanta för de ändamål för vilka den ska användas, och i den mån det är nödvändigt för dessa ändamål, bör vara korrekt, fullständigt och aktuellt.

Vi skyddar personlig information genom att använda rimliga säkerhetsskydd mot förlust eller stöld, såväl som obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.

Vi kommer att göra det lättare för kunderna att få information om vår policy och praxis i samband med hanteringen av personlig information.

Vi kommer endast behålla personlig information så länge som nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål.

Vi är engagerade i att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretess för personuppgifter skyddas och upprätthålls. HAKI kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan efter eget gottfinnande.