HÅLLBARHET

Byggt för en bättre framtid

HAKI skapar förutsättningar för säkra arbetsmiljöer som bygger upp framtidens hållbara hem och urbana miljöer. Vi strävar efter att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, spela en roll i miljöutvecklingen och vara en förebild för hög etik och jämlikhet inom vår bransch.

Vår hållbarhetsstrategi

Så gör vi skillnad

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Vi fokuserar våra insatser på de områden där vi är verksamma och där vi tror att vi kan göra störst påverkan. Vi strävar efter att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, spela en roll i miljöutvecklingen och vara en förebild för hög etik och jämlikhet inom vår bransch.

Vår hållbarhetsstrategi fokuserar på tre huvudåtaganden:

  • En ledare inom säkerhet 
  • En miljömässig partner 
  • Ett ansvarstagande företag

Säkerhet

Säkerhet är en avgörande del av vårt hållbarhetsarbete och vi har gjort säkra arbetsmiljöer till vår högsta prioritet.

Visa mindre

Det inkluderar de människor som använder våra produkter, såväl som våra egna anställda.

Vi utvecklar kontinuerligt nya produkter och tjänster som ska skydda ställnings-konstruktörer och anställda från risker kopplade till deras arbete.

Sustainable-Development-Goals_icons-03-1 (1).jpg Sustainable-Development-Goals_icons-08-1.jpg

Vi bidrar till Mål #3 och #8 genom att erbjuda säkra och hälsosamma arbetsmiljöer för såväl kunder som anställda.

Miljö

När det kommer till miljön har vi en tydlig ambition: vi strävar efter att skapa nya och bättre lösningar med lägre avtryck.

Visa mindre

HAKI-system är designade för att hålla, lätta att återvinna och nya produkter är kompatibla med äldre. Genom kontinuerlig innovation och optimering av produkter och arbetssätt fokuserar vi på minskade utsläpp, återvinning, avfallshantering och hållbara inköp.

 

Sustainable-Development-Goals_icons-12-1 (1).jpg

Med innovation och utveckling bidrar HAKI till Mål #12 genom att arbeta aktivt för att minimera sin egen och sina partners miljömässiga påverkan.

Ansvarstagande

Vår ambition är att vara en förebild inom hög etik och jämlikhet i vår bransch och bygga en bättre framtid för alla.

Visa mindre

Det är vårt ansvar att vår verksamhet inte skadar människor eller inkräktar på deras rättigheter. Genom att uppmuntra till en intern kultur och implementera metoder som ska främja integritet, etiskt beteende och likvärdighet, förbättrar vi välbefinnandet på ett hållbart sätt.

 

Sustainable-Development-Goals_icons-05-1.jpg 10-minskad-ojamnlikhet.jpg Sustainable-Development-Goals_icons-16-1.jpg

Vi bidrar till Mål #5, #10 och #16 genom att främja värderingar som integritet, etik och jämställdhet.

Sibbhult - en hållbar hub

Hållbarhet är en grundpelare i vår toppmoderna produktionsanläggning i Sibbhult – det lilla samhället där HAKI grundades för över 60 år sedan. Här tillverkas fortfarande de flesta av våra produkter, och majoriteten av råvarorna kommer från svenska SSAB. Genom geografisk närhet mellan produktionen och huvudmarknaderna minimerar vi utsläpp, transportsträckor och ledtider.

Gör ett hållbart val.

Investera i hög kvalitet.

83,5%

83,5% av vårt avfall blir till nytt material.

40 ÅR

Våra system kan hålla i 30–40 år om de behandlas rätt.

16,4%

16,4% av vårt avfall blir ny energi.

2 ÅR

Alla produkter från HAKI har 2 års garanti.

Klimatkompensation för framtiden

Varje dag arbetar vi för att utveckla banbrytande lösningar som är designade för att optimera verksamheten och minska våra koldioxidutsläpp. Som en del av HAKIs hållbarhetsarbete har vi satt som mål att halvera våra direkta utsläpp av växthusgaser till år 2030 med år 2020 som bas.

Under resan väljer vi dessutom att klimatkompensera för de utsläpp som kvarstår. Genom att stödja omsorgsfullt utvalda klimat-finansieringsprojekt, som uppfyller högsta kvalité och levererar utlovad klimatnytta, bidrar vi till en minskning av växthusgaser som kompenserar för de oundvikliga utsläppen.

 

samhall

Ett värdefullt samarbete

Sedan 2015 har HAKI samarbetat med Samhall, ett bolag som hjälper personer med olika grad av funktionsnedsättning att hitta givande arbeten. Samarbetet har genom åren utvecklats till ett värdefullt partnerskap.

Det gynnar dessutom lokalsamhället då det har varit möjligt att flytta hem produktionen från andra länder och därmed bibehålla arbetsplatser i Sibbhultsområdet samt erbjuda en meningsfull sysselsättning för personer lokalt som annars står utanför arbetslivet.

Prata med våra experter

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med hållbarhet.