HAKI

Snabb installering av expansionsfogar på Forthbron

Forth Road Bridge TechniSpan Expansion Joints

Det övergripande målet i det här projektet var att byta ut de 16 expansionsfogarna på Forthbron. Detta innebar ett flertal både kritiska och tekniskt utmanande reparationsarbeten som har kunnat fortgå efter öppningen av intilliggande vägbron Queensferry Crossing och som vidare resultat en möjlighet att omdirigera stora delar av trafiken genom den nya konstruktionen. Dessa arbeten hade stått på att göra-listan i många år men försenats i väntan på att den nya passagen skulle bli tillgänglig så att alla transporter kunde flyta på under tiden.

Kunden krävde att man skulle tillhandahålla tillgänglighet vid bytet av expansionsfogarna vid North Side Tower och S3-piren. Från början var deras plan att använda ett traditionellt ställningssystem, men en sådan utrustning hade tidigare orsakat ett långdraget byggprojekt som p.g.a. problem i konstruktionen och det stora antalet kontaktpunkter resulterade i att reparationsarbetet stördes av bristande framkomlighet.

Span Access – ett företag inom HAKI-gruppen – anlitades för att tillhandahålla en upphängd tillgänglighetslösning som specifikt använde portalkranarnas befintliga skenor, vilket ledde till ett minskat antal kontaktpunkter och ett mer praktiskt arbetsområde.

En ställningslösning som kunde byggas direkt på plattformsdäcket och lyftas på plats skulle underlätta arbetet genom att snabbt skapa ytterligare reparationsområden för kundens arbetsteam och att minimera tiden i en redan äventyrad projektplanering,

Span utvecklade en lösning med sitt patenterade TechniSpan-system som bas och valde att använda 750 mm aluminiumbalkar för att kunna spänna över de 13 m långa avstånden mellan portalkranarnas skenor och ändå hantera en föränderlig belastning.

Man monterade utrustningen på plattformsdäcket och installerade elvinschar i portalkranarnas skenor med hjälp av de befintliga underhållskranarna. Sedan lyftes plattformen upp, flyttades över på balkvagnar och bogserades längs skenorna till sin slutliga position. För tillgängligheten installerade man också räcken och stegar som passade in på anläggningen runt bron.

Projektets resultat:

  • Snabb installering av tillgänghet med ett krav på 4 expansionsfogs byten på varje ställe. Man uppnådde detta genom att bygga upp ställningssystemet direkt på plattformens däck utan att behöva lyfta upp en stor mängd material.
  • Bättre arbetshöjd tack vare konstruktion av tillgänglighetssystemet på plattformens däck.
  • Väl anpassat modulsystem som gör att det går att hantera situationer med oförutsedda krav inom projektet. Detta visade sig vara en fördel i takt med att reparationsarbetet med expansionsfogarna på dessa ställen pågick.
  • En generellt mer kostnadseffektiv lösning jämfört med traditionella ställningssystem, främst tack vare minimal arbetsinsats, men även genom en enklare konstruktion med endast 6 kontaktpunkter som möjliggjorde smidigare inspektioner av systemet och en kortare förberedelsefas.
  • Span Access erfarenhet av arbete på dessa berömda byggnadskonstruktioner minimerade antalet störande moment som lätt uppstår under utvecklings- och installeringsprocessen.