Hängande trapptorn på undervattens-anläggningen DEEP i Wales

Sommaren 2023 ställdes HAKI inför utmaningen att ta fram en lösning för säker åtkomst i det vattenfyllda stenbrottet som har ett djup på upp till 80 meter. Lösningen som krävdes var flera nivåer över och under vattnet för att möjliggöra åtkomst till forskningsanläggningen för de anställda, samt för den 360 m2 stora pontonen för utplacering av ubåtar. 

Projektöversikt  

På södra kanten av Wye Valley i Chepstow i Wales ligger DEEP Campus som används för att testa branschledande undervattenssystem. Den före detta dykplatsen och stenbrottet används idag för att utveckla teknik som gör det möjligt att bo under vatten tack vare det fullt integrerade modulsystemet för undervattensboende, Sentinel

Arbetets omfattning  

Sommaren 2023 ställdes HAKI inför utmaningen att ta fram en lösning för säker åtkomst, utrymning och räddning i det vattenfyllda stenbrottet som har ett djup på upp till 80 meter. Lösningen som krävdes var flera nivåer över och under vattnet för att möjliggöra åtkomst till forskningsanläggningen för de anställda, samt för den 360 m2 stora pontonen för utplacering av ubåtar.  

Särskilda utmaningar  

Ett unikt projekt som DEEP Campus innebar särskilda utmaningar för byggteamet. Det fanns en ständig risk för nedfallande bråte från den ojämna klippväggen som formats av åratal av kontrollerade sprängningar. Bygget var också beläget i närheten av en koloni med utrotningshotade fladdermöss som först var tvungna att flyttas, vilket försenade bygget ytterligare.  

Hybridlösning  

HAKI fick i uppdrag att ta fram en hybridlösning för att passa användningsområdet på platsen. En kombination av HAKI’s offentliga trapptorn (PAS) med HAKI 450 fackverksbalkar och HAKI Universal för den huvudsakliga gångvägen där allt fästes vid de skräddarsydda stålbalkarna som går ut över stenbrottet. HAKI 750-balkar användes sedan för att fästa de hängande trapporna nere i vattnet nedanför.   

Som stöd användes HAKI 450 fackverksbalkar och Universal för förankring i bergväggen på två olika nivåer med korrugerad plåt och nät som skapar ett skydd för fallande bråte.

Resultatet blev ett imponerande 23,5 meter högt hängande trapptorn med två plan under vattenytan, installerat av DEEP:s dykarteam.   

 

Byggets framsteg dag 1-6:

Blank 6 Panel Grid Comic Strip.jpg