Byte av glastak på London Waterloo-stationen

Arbetet med att renovera Storbritanniens mest trafikerade järnvägsstation, London Waterloo, är i full gång och kommer att slutföras under de kommande två åren. Det 100 år gamla stationstaket kommer att få cirka 10 000 nya glasrutor monterade för att ersätta det befintliga glaset. Utbytet kommer att ge bättre belysning på hela stationen och en minskning av den totala glasvikten med 50% för att minimera påfrestningarna på stationens infrastruktur. 

HAKIs systemställning - en fördelaktig lösning

År 2022 registrerade London Waterloo 57 800 000 in- och utpasseringar, en siffra som inte kommer påverkas av restaureringsarbetena som pågår på stationen. För att minimera störningarna för Network Rail och dess passagerare behövde man bygga en hängande takkonstruktion och därför utsågs HAKI Universal systemställning av Alltask, ett företag som leder vägen för standarder för byggnadsställningar och asbestsaneringstjänster i Storbritannien.

HAKI erbjuder en mer fördelaktig lösning jämfört med traditionella rör- och kopplingsställningar tack vare sin lätta vikt, snabba monteringar och överlägsna lastbärande kapacitet.

haki-waterloo-2.jpeg

En moderniserad station med uppgraderad säkerhet

Arbetet kommer att utföras i två områden där HAKI tillhandahåller byggnadsställningar för takbytesarbeten. Första området är ställningar till huvudtaket där det hängande däcket flyttas successivt över hallen. Andra området är byggnadsställningar till de externa norra och södra körportstaken och intilliggande länkskyddstak. 

Renoveringen beräknas vara klar sommaren 2025 och kommer att innebära enorma förbättringar för passagerarna som får en moderniserad station med uppgraderad säkerhet och faciliteter. 

HAKI är stolta över att vara en del av renoveringen av Storbritanniens mest trafikerade transportnav.

haki-waterloo-3.jpg