Säkring av Johanneskyrkan i Bergen

Bergen Stillas har tagit sig an ett av sina största projekt fram till idag - Johanneskyrkan som håller på att vittra sönder med nedfall som påföljd. Kyrkan är den tredje högsta byggnaden i Bergen och når 61 meter över marken men åldern och höjden är inte det enda som är unikt med kyrkan. Den har också en ganska speciell form. Bergen Stillas nuvarande fokus har varit att säkra kyrkan med specialanpassade byggnadsställningar.

Landmärke med en ganska speciell form

Bergen Stillas har tagit sig an ett av sina största projekt fram till idag - Johanneskyrkan i Bergen i Norge, lokalt känd som Johanneskirken. Kyrkan ritades av arkitekten Herman Major Backer i nygotisk stil och stod klar 1894. Idag är den ett av Bergens mest kända landmärken och blickar ut över den norska västkuststaden.

Kyrkan är den tredje högsta byggnaden i Bergen och når 61 meter över marken. Men åldern och höjden är inte det enda som är unikt med kyrkan. Den har också en ganska speciell form. Kyrkans pelare gör att geometrin nästan är formad som en pyramid, bredare längst ner och avsmalnande ända upp till klocktornet. Fredrik Larsen på Bergen Stillas kommenterar det utmanande projektet.

- För att bygga specialanpassade byggnadsställningar var vi tvungna att göra en 3D-ritning och ett koncept för byggnadsställningen baserat på ritningar, som bestod av många mindre delar med precisa mått. Den unika formen på kyrkan och höjden innebar en del utmaningar på vägen, och som man kan föreställa sig var det mycket viktigt att få det rätt från början.

Säkra byggnaden med ställningar

Bergen Stillas nuvarande fokus har varit att säkra kyrkan eftersom den håller på att vittra sönder med nedfall som påföljd. Johanneskyrkan har haft eftersatt underhåll under många år men skadorna har också påskyndats på grund av klimatet i Bergen, som har en tö- och fryscykel på en enda dag. Stenen mättas med vatten och när frosten kommer spricker den. 

Därför måste man nu i steg ett ta säkerheten på allvar och säkra upp byggnaden med ställningar. Kyrkan kommer att vara öppen som vanligt för allmänheten, och med tanke på alla besökare är entréområdet inpackat och säkrat på alla kanter. Längre fram när finansieringen är på plats planeras en totalrenovering både utvändigt och invändigt. Det kan dock ta 3-5 år innan det blir aktuellt. Då kommer Bergen Stillas behöva bygga ställningen ännu högre. 

Fredrik Larsen är stolt över att företaget fick det prestigefyllda projektet och konstaterar att nyckeln till att hitta rätt lösning har varit hjälpen från HAKI.

- Detta är ett landmärke som alla känner till och som alla invånare i Bergen kan se. Att vara en del av dess bevarande gör oss mycket stolta. En nyckel till att hitta den bästa lösningen under projektet var den hjälp vi fick från den tekniska supporten på HAKI. Deras erfarenhet och kunskap är ovärderlig, och när man måste fatta ett snabbt och korrekt beslut är de bara ett samtal bort!