Design och teknik

Låt HAKI hjälpa dig med planeringen av komplexa projekt genom våra design- och konstruktionstjänster.

Ritningar

För att säkerställa effektivitet och säkerhet på byggarbetsplatsen är omsorgsfullt utformade byggnadsställningar och tillfälliga tillträdesleder väsentliga.

Genom att involvera vårt team av ingenjörer i ett tidigt skede kan HAKI erbjuda lösningar och konceptmodeller som säkerställer att arbetet utförs under säkra förhållanden.

På minimal tid utför vårt team ställningsmodeller i 3D och ritningar genom att använda HAKI BIM add-in till Autodesk Revit®. Verktyget kan med licens också användas av våra kunders interna konstruktörer. Registrera dig här.

Med vårt unika BIM-verktyg kan 3D-modeller, ritningar och materiallistor delas med alla relevanta projektdeltagare via en länk som visar innehållet i Autodesk Viewer. Här kan alla användare interagera runt projektet genom att markera detaljer och lägga till kommentarer direkt i modellen.

Digitala designverktyg

Innovation hos HAKI har lett till utvecklingen av många olika design- och konstruktionsverktyg för internt bruk och för extern användning av våra kunder och deras intressenter.

HAKI Configurator

HAKI Configurator är en intuitiv webbaserad plattform som genererar 3D-visualiseringar och uppskattade materiallistor (BOM) för standardutförande av byggnadsställningar.

Designverktyget är snabbt och lätt att använda och kan användas av alla utan speciell datorkunskap.


HAKI BIM

HAKI BIM add-in till Autodesk Revit® är specialdesignat för ställningskonstruktörer och ingenjörer, vilket påskyndar designprocessen för komplexa projekt och reducerar ledtiderna för våra kunder.

Användare kan skapa detaljerade 3D-modeller och exportera materiallistor (BOM), vikter och ritningar, för alla typer av applikationer – från fristående och utbredd ställning, till tillfälliga broar och tak.


HAKI Playground

HAKI Playground ger användarna möjlighet att uppleva byggnadsställningar i virtual reality (VR).

Till skillnad från andra VR-applikationer kan HAKI Playground användas med standardskärmar och joysticks så att du kan uppleva en ”rundtur” genom byggnadsställningen. Flera deltagare kan se samtidigt och inga VR-glasögon krävs!

Det är det perfekta verktyget för att visa en konceptmodell och byggnadsställning för kunden, så att de kan diskutera lösningar och gå igenom designen innan den byggs.

Relaterade sidor