Ställningsguide

Att köpa en byggställning är en stor investering. Därför har vi satt ihop en ställningsguide för att underlätta för dig som köpare eller användare att välja ställning. Vi guidar dig igenom vad man behöver ha i åtanke inför val av ställning, vilka typer av ställningar det finns, skillnad på olika material, om dimensioner samt säkerhet.

Att välja byggställning

Det finns en del saker att ha i åtanke när man ska välja ställning till sitt husbygge, fasadmålning eller renovering. Detta för att få de bästa förutsättningarna för att jobba så effektivt och smidigt som möjligt, men framför allt för att utföra arbetet på ett säkert sätt. 

VALET AV BYGGSTÄLLNING BEROR BLAND ANNAT PÅ:

 

 • Om du ska arbeta utomhus eller inomhus 
 • Hur stort arbetsområde du har
 • Om det behövs några speciallösningar för att montera upp ställningen 
 • Hur tung belastning ställningen ska klara
 • Hur skrymmande material som ska användas på ställningen
 • Om det är en eller flera personer som ska jobba samtidigt på arbetsplattformen
 • Om det är en privatperson eller entreprenör som ska montera och använda ställningen

Vilka ställningar finns det?

De vanligaste byggställningarna som finns på marknaden är ramställning, modulställning och rullställning. De passar alla som behöver kunna bygga ställningar i olika höjder och längder, inomhus som utomhus.

Ramställning

Ramställningar är snabbmonterade och säkra fasadställningar med få grundkomponenter och enkla konstruktioner. De enkla konstruktionerna med slutna ramar är idealiska för okomplicerade arbeten till byggnader med enkla fasadytor. Eftersom ramarna är fasta konstruktioner med bland annat integrerade spiror som inte går att justera så passar de bra när man ska jobba vid enkla fasader med raka vinklar. 

En sektion av HAKI:s ramställningar i aluminium består endast av två ramar, två skyddsräcksramar och ett plan där man helt enkelt hakar i komponenterna. De stabila skyddsräcksramarna kräver inget diagonalstag. Färre komponenter gör hanteringen enklare och tack vare vårt patenterade fjäderlås slipper man helt användning av verktyg vid montering och demontering.

Våra ramställningar klarar en utbredd last på 200 kg/m² och har en bredd på 700 mm, och passar därför för last som inte är särskilt tung eller skrymmande på arbetsplattformen.

Ramställning - sammanfattning

 • För utomhusprojekt
 • Påbyggnadsbar på höjden och längden 
 • För okomplicerade arbeten 
 • Enkla fasader med raka vinklar
 • För relativt lätta och icke-skrymmande material
 • En person på arbetsplattformen

Modulställning

Modulställningen är den vanligaste byggställningen och har fördelen att den är väldigt mångsidig och kan användas för alla typer av arbeten. 

Det är en slitstark och flexibel modulställning i stål och har en hög stabilitet. Modulställningen klarar en utbredd last på upp till 600 kg/m² och har en bredd på 700-1655 mm vilket gör att den passar bra för arbeten med tungt och skrymmande material samt flera personer samtidigt på arbetsplattformen. 

Bland annat spirorna och horisontalstagen gör det möjligt att skapa nästan oändligt antal olika konstruktioner. Detta innebär att ställningen enkelt kan anpassas i höjd, bredd och till olika vinklar, till exempel vid dörrar och balkonger, samt monteras runt hela fasaden. 

Tack vare vårt patenterade fjäderlås slipper man helt användning av verktyg vid montering och demontering.

Modulställning - sammanfattning

 • För utomhusprojekt
 • Påbyggnadsbar på höjden och längden 
 • För komplicerade arbeten
 • För fasader som kräver speciallösningar
 • För tungt och skrymmande material
 • Flera personer på arbetsplattformen

Rullställning

En rullställning är en flyttbar ställning i aluminium med hjul och stödben. Den här typen av konstruktion är lämplig för enklare arbeten inomhus samt utomhus vid plant, slätt och hårt underlag. Många använder rullställning där utrymmet är trångt och man behöver flexibilitet. 

Rullställning passar särskilt bra om du har arbeten där du behöver flytta ställningen successivt under arbetets gång, eller om du ska utföra kortvarigt arbete, där du inte behöver bära tungt material upp och ner. Rullställningen har låsbara länkhjul som gör den enkel att flytta, och är den optimala lösningen om du arbetar ensam.

Det behövs inga extra verktyg för montering av en rullställning vilket gör den snabbmonterad och smidig att använda. Det är en rejäl konstruktion men väger relativt lite då den är av aluminium. Våra rullställningar klarar en utbredd last på upp till 200 kg/m² och har en bredd på 1250 mm. Rullställningen får byggas på upp till 8 meter utomhus och 12 meter inomhus men det är viktigt att tänka på att man bara får arbeta på och belasta en plattform i taget.

Rullställning - sammanfattning

 • Inomhus- och en del utomhusprojekt
 • Påbyggnadsbar på höjden
 • För små och okomplicerade arbeten
 • För kortvariga arbeten
 • För lätta material
 • En person och belastning på en arbetsplattform i taget

Material

Ställning i stål eller aluminium?

Ställningar finns i stål och aluminium och båda materialen är lika säkra och hållbara om man hanterar dem rätt.

Det finns dock flera fördelar med ställningar i aluminium. De har betydligt lägre vikt och är därför lättare att montera, demontera och transportera vilket ger en skonsammare arbetsmiljö. Därför är de ideala för kortvariga projekt och när man ska montera ställningen upp och ner många gånger under kort tid. En annan fördel är att aluminium korroderar långsammare än stål och är att föredra i fuktiga miljöer. 

En ställning i varmförzinkat stål har ett betydligt förmånligare pris jämfört med en i aluminium men är å andra sidan cirka 50% tyngre. Dock kan den passa bättre för långvariga projekt där man inte behöver flytta ställningen så ofta.

Dimensioner

Vad är längd, arbetshöjd och bredd på en ställning?

Hur stor ställning du behöver beror på hur stor arbetsyta du har och hur högt och brett du behöver nå. Om man ska utföra takarbete, som till exempel installera solceller, bör ställningen vara tillräckligt hög för att komma upp säkert och smidigt från den översta plattformsnivån. Om man ska utföra fasadarbete, som till exempel måla huset, är det optimalt att den översta plattformen är cirka 1,5–2,0 meter under nivån dit man behöver nå. 

Arbetshöjd innebär höjden på ställningen och ytterligare 1,5–2,0 meter ovanför den översta plattformen, beroende på hur högt de ställbara bottenskruvarna är justerade (max 0,5m). Vi räknar arbetshöjd som 2 meter inklusive maximalt uppjusterade bottenskruvar.

Måtten på våra ställningar täcker arbetsområdet och anges i längd x arbetshöjd. För våra ramställningar är arbetshöjden inklusive maximalt uppjusterade bottenskruvar och för modulställningar anges måtten i längd x arbetshöjd exklusive uppjusterade bottenskruvar. 

Längden avser långsidan på ställningen och bredden/djupet avser kortsidan. En sektion anges som 3 meter lång men är i realiteten 3,05 meter för våra system. Bredden för våra ramställningar är 700mm och 700-1655mm för våra modulställningar.

Säkerhet

Vad måste man tänka på när man ska bygga ställning?

En ställning som ska användas av privatpersoner kan byggas upp utan särskild behörighet men om den ska användas som arbetsplats till entreprenörer så skall den byggas upp av en person med ställningscertifikat och besiktigas av ansvarig montör. Det är också viktigt att tänka på att komplettering med trapptorn krävs vid yrkesmässigt bruk av ställningen enligt AFS 2013:4.

När man monterar en ställning bör den stå så nära fasaden som möjligt, inte mer än 30 cm från fasadväggen, vilket är maxavstånd utan innerräcken. För att säkerställa att ställningen står så stabilt som möjligt är det viktigt att den byggs på ett underlag som klarar av den totala belastningen från ställningen samt tyngden som placeras på den. 

Monteringsanvisning skall alltid användas innan man påbörjar montering av en ställning! Ladda ner de senaste versionerna här: