Byggnation av badanläggningen Tøyenbadet i Oslo

Det gamla Tøyenbadet i Oslo har rivits och bygget av en helt ny badanläggning är nu i full gång där HAKI har valts till huvudleverantör av understöttning och ställningar tillsammans med vår kund MB Stillas. Tøyenbadet blir stadens största simanläggning, och kommer att bestå av både en inomhus- och utomhuspool samt en multifunktionshall. Med fyra inomhuspooler och en stor utomhusbadanläggning blir det här en fantastisk plats för både träning och lek.

Highlights_SE.jpg

HAKI Universal stöttar det unika trätaket


En viktig del av detta arkitektoniskt spektakulära projekt är att bygga det dramatiska innertaket som består av limträ (glulam), där HAKI levererar en komplett understöttelselösning. Limträbalkarna är platsbyggda, vilket innebär att balkarna måste stödjas med HAKI Universal tills de har torkat och är självbärande. Eftersom taket väger flera hundra ton måste planeringen av understöttningen vara exakt och det har krävt ett nära samarbete för att komma fram till den bästa lösningen.

Vi har dragit nytta av att kunna leverera digitaliserade koncept med hjälp av HAKI Building Information Modeling (BIM). Tack vare BIM kunde vi vara anpassningsbara och ha förmågan att snabbt komma med olika lösningar. Vanligtvis bygger vi modulära ställningar och skräddarsydda åtkomstlösningar, så att bygga en understöttelselösning med HAKI Universal-ställningar för att stötta ett tak av denna storlek och vikt är en spännande utmaning för oss, säger Dagfinn Mundal, landschef i HAKI Norge.

Samarbete, kommunikation och flexibilitet har varit framgångsfaktorer i försäljnings- och planeringsprocessen.

Vi har haft nära kontakt med vår kund MB Stillas eftersom förändringar i planerings- och byggprocessen kan ske. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om förändringar på byggarbetsplatsen för att säkerställa att förutsättningarna man har för planering och leverans blir korrekta. Samarbetet och kommunikationen med MB Stillas har varit mycket bra, säger Patrik Lennartsson, projektingenjör på HAKI.

Gott partnerskap ger goda resultat


Förutom vår kund MB Stillas har HAKIs team samarbetat med flera partners i detta projekt, inklusive Woodcon, en ledande norsk leverantör av stora träkonstruktioner, som har ansvarat för leverans och montering av limträtaket.

Att ha varit involverad från start har underlättat planeringen, vilket i förlängningen kan spara tid, material och pengar. Det gäller även produktion och leveranser. Det är viktigt att ha de rätta förutsättningarna för att kunna göra rätt beräkningar och kunna dela upp projektet i logiska etapper. Ett projekt som Tøyenbadet kräver mycket material och planeringen av inköp måste vara noggrann. Genom att ligga i framkant av produktionen är det lättare att optimera transporterna, vilket är fördelaktigt både när det gäller miljö och kostnader, säger Patrik.

Kristian Borud, VD för MB Stillas, kommenterar samarbetet:

HAKI har varit en avgörande partner för att kunna presentera de bästa lösningarna för våra kunder. Genom ett nära trepartssamarbete med HAKI och AF Gruppen kom vi fram till bra och kostnadseffektiva lösningar. Våra BIM-tekniker har haft ett nära samarbete mellan företagen, vilket gett oss sinnesro när det kommer till HSM (hälsa, säkerhet, miljö), kvalitet, lösningar och ekonomi.

AF Gruppen, den tredje största byggnads- och anläggningskoncernen i Norge, är huvudentreprenör för det nya Tøyenbadet. Som en del av detta prestigefyllda projekt har de skapat ett nytt besökscenter på plats för att uppmuntra unga människor att välja en karriär inom byggbranschen.

Det nya Tøyenbadet beräknas stå klart 2024.

Toyenbadet färdigt.jpg

Bild: Asplan Viak