BROSYSTEM TILL FÄRJE-TERMINALEN I HELSINGBORG

HAKI antog utmaningen att leverera en tillfällig åtkomstlösning för byggprojektet Oceanhamnen vid färjeterminalen i Helsingborg vilket länkar samman Sverige med Helsingör i Danmark.

Den här mycket populära färjerutt som korsar Öresund används flitigt av glada svenskar och danskar samt turister.

Säkerställer en trygg åtkomstlösning

Med anledning av färjans tidtabell med avgångar var 20:de minut så var en kostnadseffektiv åtkomstlösning och mycket kort installationstid viktigt för att inte störa trafiken på terminalen som ej fick påverkas av montaget.

Stor fokus på effektiv tid i projektet var prioriterat från beställaren Ställningsbolaget Sydställningar i sitt val av leverantör som kunde offerera den bästa tekniska lösningen på marknaden. HAKI är alltid redo att leverera en stabil och trygg produkt med två 18 meters frihängande broar. Denna design ger en säker gångväg för de boende och resande med färjan mellan det nya området Oceanhamnen och färjeterminalen.

Konceptet och lösningen presenterades för PEAB av HAKI's tekniska säljingenjör Dennis Ragnar som beräknade och offererade arbetet tillsammans med Sydställningars Daniel Nilsson.

För att säkerställa en trygg tillträdesled var HAKIs marknadsledande temporära Brosystem (HBS) tillsammans med HAKIs Publika Trappor (PAS) perfekta val.

Minsta möjliga störning

HAKI Brosystem är skapat för att perfekt tillgodose gångvägar för små och stora infrastrukturprojekt. Systemet som är helt utvecklat enligt europeisk standard, är designat för belastningar upp till 7,5kN/m2. Detsamma gäller det publika trappsystemet PAS. Systemet med sina olika lösningar kan monteras upp genom platsbyggning, kranmontage eller att rullas ut på plats för att tillgodose alla krav i ett projekt, Som en del av Universal-systemet har HAKI's Shoring-system använts för att stötta den höga vikten i konstruktionen. Med detta koncept minimeras arbetet till minsta möjliga störning för den pågående verksamheten.

HAKI gav oss den tekniska supporten som vi behövde i detta projekt. Vi krävde leverans av en temporär brolösning som är av hög kvalitet, effektiv och mest av allt säker. Vi kunde möta vår kund efter att HAKI uppfyllde dessa krav, vilket var en förutsättning för att genomföra denna tidskänsliga leverans till projektet.

– Daniel Nilsson, platschef Sydställningar

Bra kvalitet och lång livslängd

Projektet kommer att pågå i upp till ett år fram till att den permanenta bron är monterad och klar. HAKIs lösningar håller flera år tack vare rutinmässiga kontroller under projektets tidsplan.

Med HAKIs temporära åtkomstlösning som ger ett säkert inträde till och från Helsingborgsterminalen, kan boende och resenärer röra sig fritt mellan hamnen och det växande området Oceanhamnen. Verksamheten i hamnen som upprätthåller den viktiga förbindelsen mellan Sverige och grannlandet Danmark, påverkas inte.