HAKI BIM för visualisering av ställningsprojekt

Det ledande konsultföretaget för konstruktionsberäkningar av byggnadsställningar, 9Design, har inkorporerat tilläggsprogrammet HAKI BIM för att effektivisera projektleveransen. Därmed kan tid sparas genom att på ett bättre sätt kunna kontrollera och visualisera sina ställningsprojekt.

Detaljerad analys snabbade på processen

De många fördelarna med tilläggsprogrammet HAKI BIM blev tydliga när 9Design konstruerade en ställning för kunden NJS Australia, ett företag specialiserade på komplexa ställningar. I detta projekt, en offentlig vattenanläggning i Queensland i Australien som drivs av Urban Utilities, var det centralt att skapa en enkel konstruktion som skulle få i gång produktionen i projektet och samtidigt identifiera de områden som behövde göras tillgängliga samt hitta potentiella konfliktområden.

Inom ramen för detta projekt användes designverktyget HAKI BIM, vilket gav 9Design möjlighet att se exakt var ventilerna och rören löpte så att de kunde placera ställningen korrekt och undvika oönskade sammanstötningar med fast utrustning.

Tack vare BIM-modellen kunde 9Design göra en smidig och detaljerad analys som snabbade på processen i ett tidskänsligt projekt. Simuleringen reducerade även behovet av manuella beräkningar genom att öka tillförlitligheten och förebygga alla former av dubbelt arbete.

När Oliver Daughtrey från 9Design pratar om hur effektivt tilläggsprogrammet HAKI BIM är, förklarar han detta så här:

Verktyget från HAKI är en ren tidsvinst för oss som konstruerar ställningar. Det är enkelt, mångfasetterat och användarvänligt, och det passar för många olika typer av ställningsprojekt. Verktyget kommer verkligen till sin rätt och ger våra kunder möjlighet att visualisera hela konstruktionen av ställningen. Tack vare verktyget HAKI BIM kan våra kunder se modellen i datorn, där de kan interagera med den och få en riktig förståelse av hur konstruktionen kommer se ut i verkligheten.

Vanliga 2D-ritningar man gör för hand kan inte mäta sig med detta, alla vet att 2D-ritningar man gör i AutoCAD kan bli röriga ibland om och när man behöver ändra något. Men med verktyget HAKI BIM uppdateras ändringarna i modellen automatiskt i alla vyer och dokument och blir tillgängliga för alla. I AutoCAD-systemet måste man däremot gå in och ändra allting för hand. Tiden är alltid så värdefull, med HAKI BIM-verktyget har vi lyckats använda vår tid på ett vettigt sätt som gagnar våra kunder. De kan fatta beslut på plats direkt och kan vara trygga i sina beslut.

– Oliver Daughtrey, 9Design

Konstruktörerna kan visa presentationer

Verktyget hjälper också 9Design att knyta till sig framtida potentiella kunder eftersom konstruktörerna kan visa presentationer där de illustrerar fördelarna med att använda den här typen av projektledningsverktyg.

Kunderna kan själva se hur verktyget kan effektivisera arbetsflödet och minska efterarbete i senare skeden, fortsätter Oliver. Alla typer av fel upptäcks redan i början, vilket innebär att det går att analysera och åskådliggöra hela konstruktionen på tidigt stadium.

Verklighetstrogen bild av ställningskonstruktionen

Detta betyder också att 9Design kan beräkna hur många detaljer som behövs för att utföra jobbet. På så sätt minskas mängden överblivet material och kunderna kan känna sig trygga med att de får exakt rätt mängder levererade till anläggningen.

Tilläggsprogrammet HAKI BIM för Autodesk Revit kan också återge en verklighetstrogen bild av ställningskonstruktionen genom att möjliggöra omfattande strukturell analys.

Mer än något annat garanterar det här verktyget säkerhet. Med HAKI BIM kan vi vara säkra på att alla beräkningar är korrekta.

Trots att BIM bara precis har introducerats i branschen för ställningar upplever 9Design att verktyget ligger i framkant.

Vi har inte varit med om något projekt där tilläggsprogrammet HAKI BIM inte har varit en fördel. Det ökar produktiviteten, sparar tid och ger förtroendet för vårt arbete. Detta beror främst på dess kapacitet att upptäcka alla konfliktområden innan det går vidare till kunden.

När HAKI’s tekniska support kommer på tal, säger Oliver:

HAKI erbjöd oss all support vi behövde och var hela tiden beredda att hjälpa oss. Om man ser till vad man kan göra med hjälp av verktyget är det verkligen anmärkningsvärt. Det har gett oss möjlighet att fullständigt revolutionera vårt sätt att leverera konstruktionerna till våra kunder. Det HAKI BIM kan åstadkomma är verkligen förbluffande, och kvaliteten på den färdiga produkten som presenteras för kunden överträffar det man kan göra i 2D på alla punkter.

Effektivisering av företagets processer

Införandet av verktyget HAKI BIM har gett 9Design och deras leveranskedja möjlighet att fatta viktiga beslut i tidskänsliga projekt och på så sätt inneburit en oerhörd effektivisering av företagets processer, förbättrat relationen till kunderna och gett 9Design möjlighet att knyta till sig framtida projekt för tillfällig tillgänglighet över hela världen.

BIM (16).jpg