LÖSNING FÖR PLATTFORMEN ENQUEST MAGNUS

EnQuest Magnus (tidigare BP Magnus) var en av BP:s mest kända tillgångar på den brittiska kontinentalsockeln och BP har dragit nytta av en lång produktion från oljefältet. Förutom att ge kolväteproduktion från fältet är Magnus även utgångspunkten för gasledningen Northern Leg, med gasexporter från andra närliggande installationer som försörjer nätverket för överföring till St Fergus gasterminal på land via Brent’s.

Omfattningen på arbetet

En av stödkonstruktionerna på Northern Legs stigrör hade slutat fungera, och även om ledningen fortsatte användas skulle en ytterligare liknande incident kräva att ledningen stängdes med väsentliga ekonomiska förluster som följd för många aktörer. Ett tidigare försök att konstruera en traditionell ställning för tillgänglighet på platsen hade misslyckats pga. den långa installationstiden och efterföljande risk för kontakt med havsvågorna.

Cape PLC anlitade, efter det misslyckade försöket med en traditionell ställning, Span Access Solutions för att utforma, konstruera och installera en passande åtkomstlösning för reparationsarbetet.

Det huvudsakliga kravet för projektet var snabb installation eftersom det främst var den långa installationstiden och risken för skador på ställningskonstruktionen pga. höga vågor som hade varit problemet när man vid det förra försöket skulle göra tillträde för reparation på den aktuella platsen.

Bästa lösningen

Span Access Solutions (som nu ingår i HAKI-gruppen) föreslog användning av HAKISPANs hängande plattform och möjliggjorde tillträde för kunden med en hängande trappa. Detta system, som utvecklats i samarbete med HAKI, ansågs vara det bästa alternativet eftersom det erbjöd den kortaste installationstiden med tillräcklig kapacitet för den nödvändiga omfattningen på arbetet. Till lösningen använde man upphängningskomponenterna i Spans egen TechniSpan, som man integrerade helt och hållet i HAKIs system.

Vårt team gav sig i väg till Magnus och demonterade återstoden av den vågskadade ställningen med hjälp av särskilda linor innan installationen av plattformen.

I nästa steg konstruerades en miljö som skulle tillåta svetsningsarbete på plattformen så att den nya stålkonstruktionen kunde lyftas upp i rätt position och heta arbeten kunde utföras under säkra former. Alla reparationer utfördes med bara 9 meters avstånd till havsytan.

Projektets resultat:

  • Lösningen installerades i sin helhet under 21 dagar med 14 produktiva skift tillgängliga för vårt team.
  • Man dokumenterade processen på plats med kontinuerliga rapporter till fastlandet för avstämning. På så vis lyckades man minimera antalet uppehåll för kontroller av det aktuella stadiet av installationen.
  • Hela arbetet kunde utföras på insidan med minimal påverkan av rådande väderförhållanden och kunde slutföras medan det fortfarande var sommarväder. I och med detta kunde gasledningen Northern Leg vara brukbar under hela reparationsarbetet, vilket medförde betydande ekonomiska fördelar för alla som var beroende av driften.
  • Tack vare den lyckade reparationen kunde överlämningen av ägarskapet från BP till EnQuest ske på ett smidigt sätt.