Ombyggnation av allmänna bastun i Göteborg

Ombyggnationen av den spektakulära allmänna bastun i Jubileumsparken i Göteborg har varit i full gång sedan hösten 2023. Bastun som är belägen på en så kallad dykdalb i Göta älv har varit i bruk sedan 2015 men prototypen byggs nu om från grunden för att säkerställa att den håller för permanent bruk.

För speciallösningen användes HAKI fackverksbalkar och Universal, samt HAKI BIM för konstruktionsberäkningar och ritningsunderlag i 3D.

Byggs om för permanent bruk

Visionen för Jubileumsparken var att skapa en naturlig samlingsplats för människor och ett grönområde med plats för olika aktiviteter. Tillsammans med göteborgarna spånade arkitekterna från Raumlabor Berlin fram och byggde den allmänna bastun. Bastun har blivit en älskad plats tillsammans med det nytillkomna hamnbadet bredvid, och därmed tog man beslutet att göra den permanent för att behålla dess självklara plats i parken.

Största delen av bastun har skrotats och ska byggas om från grunden på grund av mögelangrepp. Av det återvunna materialet som bastuprototypen har bestått av kommer dock bland annat fasadplåtarna att återanvändas och därmed behåller bastun sitt karaktäristiska utseende och design.

HAKI fackverksbalkar och Universal

Inför återuppbyggnaden till permanent bastu fick HAKIs kund Eriks Ställningar AB i uppdrag att projektera och montera upp byggställningar runt bastun. 

Materialet som användes till botten var HAKI 750 fackverksbalkar i aluminium, och ovanpå dem installerades HAKI 450 aluminiumbalkar. Från basen och upp användes den mångsidiga modulställningen HAKI Universal.

- En av de största utmaningarna med det här projektet är att dykdalben som bastun sitter på är mindre än bastuns bredaste del så vi var först tvungna att skapa en bas och sedan bredda den ytterligare för att ha en tillräckligt stor plattform att jobba på, säger Erik Eriksson, delägare på Eriks Ställningar.

Konstruktionsberäkningar med HAKI BIM

Andra utmaningar att ta hänsyn till var vindlaster och stabiliteten för ställningen. För att underlätta planeringen och säkerställa att arbetet för speciallösningen kunde utföras på ett säkert sätt tog HAKI:s erfarna ingenjörer fram konstruktionsberäkningar och ritningsunderlag i 3D med det digitala verktyget HAKI BIM. En virtuell modell av byggnadens exteriör möjliggör en nästan 100-procentig exakthet i leveransen av ställningsmaterial.

- Precisionen och detaljnivån i BIM-modellen gör ställningsdesignen mycket enklare och snabbare att installera för ställningsmontörerna, och framför allt säkrare, säger Magdalena Evertsson, chef för teknisk support och projektingenjör på HAKI.

Säkerställa jämvikt och stärka strukturen

Under nedmonteringen av bastuprototypen behövde byggnadsställningen delvis rivas på ena sidan för att göra plats för att kunna lyfta ut stålstommen med en kran. För detta behövde ytterligare konstruktionsberäkningar göras för att säkerställa jämvikten och att stärka strukturen, innan ställningen sedan återmonterades.

Den permanenta bastun beräknas vara färdigställd våren 2024.

Allmänna bastun Frihamnen_3_20220117.jpg