REPARATION PÅ FORTH-BRON I SKOTTLAND

Under en inspektion som kunde genomföras med hjälp av linor på den sydliga delen av Forth järnvägsbro, upptäcktes flera sprickor i stålkonstruktionen som krävde reparation. För att möjliggöra reparationerna i stålkonstruktionen och arbetet på ytskikten behövdes ett fungerande åtkomstssystem.

Skräddarsydd tillfällig version

Span Access – ett företag inom HAKI-gruppen – utvecklade en skräddarsydd tillfällig version av urdrifttagna permanenta portalkranar med hjälp av vår interna kompetens. Arbetsplattformen bestod av vårt interna TechniSpan x750-system. Detta integrerades i två upphängningsramar av stål som löpte längs portalkranarnas befintliga skenor.

Man använde sig av hopfällbara skyddsräcken för att plattformen skulle kunna passera tvärbalkarna, och plattformen kunde flyttas igen av entreprenören på plats efter överlämning och instruktioner från Span.

Löpande support

Installationen konstruerades på våran egen anläggning och flyttades sedan med hjälp av en specialtransport till en lokal sjöfartsenterprenör för vidare transport till undersidan av det första stället för reparation. Spans driftteam började installera vinscharna i god tid och sedan lyfte man över plattformen från sjötransporten och gjorde den redo för användning.

Teamet återvände sedan till platsen för att ge löpande support vid de första flyttarna tills kundens team kände sig trygga med alla aspekterna av driften. De tog också fullt ansvar för underhållet enligt vår manual för drift och underhåll.

Projektets resultat:

  • Kostnaderna för att tillhandahålla tillgängligheten minskades avsevärt tack vare att kunden fick full åtkomst till konstruktionen och bara behövde arbeta på liten yta.
  • Allt reparationsarbete utfördes i säker miljö med räcken, vilket medförde högre kvalitet på reparationen och ytskiktsarbetet. Ytterligare reparationsbehov upptäcktes också och rapporterades efter att plattformen installerats tack vare att teamet kunde göra en mer noggrann löpande undersökning av konstruktionen, med möjlighet att komma närmre konstruktionen än om man hade använt sig av linor.
  • Framtida ekonomiska fördelar var också att vänta eftersom systemet även var kompatibelt med den norra sidan som senare skulle undersökas och eventuellt repareras.
  • Sist men inte minst hade plattformen visuella fördelar eftersom den på ett bättre sätt smälte in i broområdet jämfört med montering av ett fullskaligt ställningssystem undertill eller en upphängd plattform.

 

Forth-Rail-Bridge-1.jpg