Renovering av Karlbergs station i Stockholm

HAKI:s kund Sydställningar var en del av ett ganska ovanligt projekt i början av året när Karlbergs station i centrala Stockholm behövde renoveras. Stationen har inte varit i bruk på ett par år, men nu har man beslutat att den ska fungera som reservstation om någon annan station längs pendeltågslinjen måste stängas med kort varsel. 

Nästa station - Karlberg: Hur Sydställningar hjälper till att renovera kritisk infrastruktur

HAKI:s kund Sydställningar var en del av ett ganska ovanligt projekt i början av året när Karlbergs station i centrala Stockholm behövde renoveras. Stationen har inte varit i bruk på ett par år, men nu har man beslutat att den ska fungera som reservstation om någon annan station längs pendeltågslinjen måste stängas med kort varsel. 

Kent Lindström, platschef från Infralink och byggentreprenör för projektet, sammanfattar att det har varit ett utmanande projekt där fokus har legat på gångbroarna som förbinder plattformarna.

- Broarna behövde renoveras, men de gick rakt över spåren på en av Sveriges mest trafikerade järnvägar, så för att säkerställa att arbetet kunde fortskrida säkert var ett nära samarbete med Sydställningar och Trafikverket avgörande. Sydställningar har varit en mycket professionell partner i detta och presenterat innovativa lösningar i en utmanande miljö utan att kompromissa med säkerheten.

Lösningen för att reparera broarna var en skyddsportal bestående av HAKI byggnadsställningar och HAKI:s väderskyddssystem. Även om lösningen inte är unik krävde arbetet med att bygga ställningen noggrann planering, säger Lars Engelin, projektledare på Sydställningar. 

- Speciellt tidsplanen har varit en stor utmaning. Nästan allt arbete utfördes nattetid och vi var tvungna att planera vårt arbete minut för minut. Normalt kan man arbeta hela dagar med ett projekt men här hade vi tidsluckor att förhålla oss till. Om vi fick två timmar var alla i arbetslaget tvungna att känna till sina individuella uppgifter. Detta är en viktig del av den svenska infrastrukturen - att kombinera säkerhet och se till att tågtrafiken inte påverkas var av yttersta vikt.

Renoveringen av stationen beräknas vara klar i maj och vi är stolta över att se att Sydställningar är en del av att hålla de svenska tågen rullande.

Karlberg station2.JPG