TAKSYSTEM

HAKITEC är samlingsnamnet för ett helt system av väderskydd och inklädnad som skyddar byggarbetsplatser och byggnader och gör arbetet både bekvämt och säkert året runt i alla typer av väder.

  • Enkelt att sätta upp
  • Säkert väderskydd
  • Modulär och flexibel

 

PROJEKT

Ett urval av våra ställningslösningar i praktiken

HAKITEC Väderskydd

HAKITEC är samlingsnamnet för ett helt system av väderskydd och inklädnad. Med ett väderskydd kan du spara upp till 20% i arbetsdagar, undvika eventuella fuktskador, öka trivseln på arbetsplatsen för medarbetare samt minska risken för olyckor och arbetsskador.

Systemet bygger på fackverksbalkar i aluminium med höjden 750 respektive 450 mm och kan spänna upp till 32 meter. De kraftiga balkarna ger en mycket stark konstruktion med stor spännvidd och lång hållbarhet.

HAKITEC har ovanligt få komponenter och en enkel men funktionell konstruktion som kan anpassas till alla typer av byggnader och ställningar, och en mängd olika tillämpningar och applikationer. För mindre projekt finns HAKITEC 450 som har samma fördelar som HAKITEC 750 men använder i stället 450 mm fackverksbalkar i aluminium med byglar för enklare montage.

Fackverksbalk 750

Huvudkomponenten för HAKITEC 750 är fackverksbalk 750 i aluminium. Med 750 mm i bredd kan den enkelt skräddarsys så att takstolarna täcker stora spännvidder och ger en lutning på 15° eller 22,5°. Den har även byglar för enkelt montage av HAKI Universal skyddsräcksramar som avstyvning. Balkarna har utformats för att ge extremt starka strukturer med stora spännvidder och lång livslängd, vilket gör dem till en hållbar investering för projekt.

Fackverksbalken är ursprungligen konstruerad för HAKITEC väderskydds- och inklädnadssystem men som med alla HAKI-produkter kan komponenterna användas i flera av våra system. Till exempel kan 750-balken också med fördel användas i hängande ställningskonstruktioner under broar.

HAKITEC 750 kan konstrueras i en rad olika tillämpningar och applikationer av väderskydd: 

Sadel

Väderskydd för det klassiska sadeltaket är den vanligaste lösningen som är mångsidig och kan appliceras över de flesta konstruktioner. HAKITEC 750 kan enkelt skräddarsys så att takstolarna täcker större spännvidder och ger en taklutning på 15° eller 22,5°.

Pulpet

Fördelen med att använda ett enkelsidig lösning för pulpettak med en enda lutning är att du bara behöver installera en uppsättning takrännor och då behöver fackverksbalkarna bara installeras i en riktning. Väderskyddets lutning har en vinkel på mellan 10 och 13 grader.

Dubbla sluttningar

Väderskydd kan byggas med två sluttningar som normalt möts vid taknocken. Den ligger vanligtvis i mitten av en byggnad (men inte alltid) och sträcker sig för att täcka hela konstruktionen. Denna taklösning är populär eftersom den ger tillräckligt med utrymme högst upp i byggnaden för maximal arbetsyta.

Polygon

Polygonlösningen använder samma grundkomponenter som resten av HAKITEC 750-familjen, men med tre olika nockstorlekar: 15 grader, 22,5 grader och 37,5 grader. När man installerar de olika nockarna kan man skapa mycket unika takformer och storlekar.

Tält

HAKI temporära tält använder samma komponenter som temporära tak, men byggs på även i vertikalt läge för att skapa väggar. Väggarna och taket bildar en ram när de kopplas ihop vilket ger ett täckande och säkert skydd. 

Hall

Mobila väderskyddshallar med hjul är snabba att montera och används med fördel i projekt där väderskyddet snabbt och smidigt behöver flyttas i takt med att projektet fortskrider. Väderskyddet kan byggas i olika längder och bredder och sektionerna kan även enkelt brytas ut eller kopplas ihop till mindre och större sektioner.

HAKI TKS 750

HAKI TKS 750 består av fackverk i aluminium med integrerade dubbla kederspår. Fackverken monteras ihop till önskad längd med låssprintar och tack vare den inbyggda styrtappen i TKS-fackverkens kederspår säkerställs en obehindrad övergång från fackverk till fackverk över hela längden. Fackverksbalkarna monteras ihop med HAKIs unika skyddsräcksramar och diagonalstag vilket ger en stor styrka, men också en lätt och snabbmonterad konstruktion. Konstruktionen vilar på TKS 750 fackverksadaptrar. 

Den stora flexibiliteten uppnås tack vare de integrerade dubbla kederspåren i TKS-fackverken. För små spännvidder kan en standardduk användas, och för mycket stora spännvidder kan tre standarddukar kombineras ihop och användas i samma sektion eftersom dukarna kan överlappa varandra via de två kederspåren. De flesta spännvidder kan byggas enbart med 8 meters och 10 meters långa dukar, vilket gör att man slipper långa och mycket tunga dukar.

Installation

Med säkerheten i fokus, har HAKI tre montagemetoder: platsbyggt, med kranlyft eller med sektionsvis utrullning från montageplattform.

Med en kran kan man montera väderskyddstak på marken och sedan lyfta det på plats. HAKITEC utrullningsmetod utan användning av kran innebär att taken monteras enkelt och säkert från en plattform på den ena gaveln av taket och rullas sedan ut sektionsvis allt eftersom de monterats färdigt.

HAKITEC montage.jpg

Dukar

HAKITEC och TKS 750 täcks antingen med en traditionell HAKITEC-duk av förstärkt LD-polyeten, på uppstagnade skyddsräcksramar med hjälp av fästbalkar, eller HAKI Trak som har en extremt hållbar duk av PVC-belagd polyesterväv som är mycket enkel att montera. Systemet består av en duk med kederlist och aluminiumskenor. Duken finns i fasta längder men kan byggas på vid behov. Skenorna är anpassade i längd till fackverken och fästes snabbt och enkelt med skenfäste och låssprint.

HAKITEC750_HAKITrak.jpg