Restaurering av Storkyrkan i Stockholm

Storkyrkan, belägen i Stockholms exklusiva stadsdel Gamla Stan är huvudstadens äldsta kyrka med en historia som stäcker sig tillbaka till år 1306. Så viktig för Sveriges arv är denna 1300-tals kyrka där omfattande förändringar över tid gjorts av den ursprungliga arkitektoniskt ambitiösa barockdesignen. Inför arbetet att återställa Storkyrkan till sin ursprungliga exteriör, var det viktigt att välja marknadsledande högkvalitativa byggnadsställningar med tillfälliga åtkomstlösningar som gör det möjligt att genomföra renoveringsarbetet på enklaste sätt. HAKI, som är experter inom området, var redo att möta den här specifika tekniska utmaningen.

HAKI använder sitt BIM-verktyg

I det här projektet kommer hela kyrkans fasad, tak, torn och spira renoveras. Med tiden har Storkyrkans symboliska koppartak och fasad utsatts för Sveriges hårda och skiftande väder.

För att säkerställa att renoveringsarbetet kan slutföras i tid och inom budget utan att säkerheten riskeras, samarbetar HAKI med sin kund Sydställningar som är specialister på byggställningar, att leverera kvalitetssäkra åtkomstlösningar. HAKI, en teknikpionjär inom ställningsbranschen, använder sitt BIM-verktyg för att få fram en 360-graders översikt av den komplicerade strukturen. BIM-verktyget hjälper HAKI att producera en virtuell modell av Storkyrkans exteriör, så att ingenjörerna kan konstruera en verklighetstrogen ställningsmodell av objektet. Detta möjliggör också 95 % exakthet i leveransen av ställningsmaterial.

Datan lagras i molnet

HAKIs konstruktörer använder ett molnsystem för att producera rådata från 3D-skanningen av Storkyrkan. Eftersom datan lagras i molnet, kan det enkelt hämtas och läggas in i HAKI BIM, en plug-in funktion för Autodesk Revit vilket ger konstruktörerna en skalbar helhetsbild av byggnaden och dess konstruktion.

Precisionen och detaljnivån som 3D BIM-modellen erbjuder gör ställningskonstruktionen och -installationen mycket enklare och säkrare för Sydställningar’s ställningsmontörer. Kyrkans ålder och enorma storlek, för att inte nämna dess komplicerade, ojämna detaljer på fasaden, innebär att det skulle vara svårt att uppnå det önskade resultatet utan BIM-modellens underlag. En annan utmaning är Storkyrkans placering. Den ligger mitt i en hektisk storstad med typiskt trånga, medeltida gränder som skulle göra det nästan omöjligt att montera byggnadsställningar på traditionellt vis inom den föredragna tidsplanen. 3D-modellen av Storkyrkans ställningskonstruktion kommer således att bidra både tids- och kvalitetsmässigt till installationen.

– Sebastian Moa, virtuell konstruktionsingenjör HAKI

HAKI_3D_Storkyrkan.jpg

 

 

HAKI Universal och HAKI 750-lösningar

Förutom HAKI:s teknologi, kommer projektet att använda HAKIs Universal system där en säker snabb och bra lösning som kommer sättas upp runt kyrkobyggnaden, och taksystemet HAKI 750 kommer att skydda tornet.

Det blir ett litet taksystem men med tanke på Storkyrkans höjd behövde vi hitta en lösning som kunde klara vindstyrkan och snön under de kommande månaderna. Både HAKI Universal och taksystem 750 är mångsidiga och flexibla, samt går snabbt att anpassa efter en byggnadsstruktur som inte är rak. HAKI Universal-lösningen har en ihakningsmetod med minimalt antal komponenter, vilket gör att även de mest komplexa byggnader kan ha en enkel ställningskonstruktion.

– Sebastian Moa, virtuell konstruktionsingenjör HAKI

Renovering av Storkyrkans torn

När renoveringsarbetet av kyrkans södra sida är klart, blir nästa projektfas Storkyrkans torn. Här kommer HAKI:s taksystem 750 verkligen göra rätt för sig och förväntas vara på plats under åtta månader från det att arbetet påbörjas i december 2020. Sydställningar och HAKI kommer regelbundet att underhålla och övervaka lösningen, så att den avsedda funktionen håller under hela projektet. Tillfälliga installationer har normalt en livstid på två år, men imponerande nog har ett system som HAKI:s 750 en förväntad livstid på fem år, vilket skapar en säker miljö för projektets renoveringsteam.

Detta projekt är en viktig milstolpe för HAKI, vars kvalitetshöga ställningsklösningar och användning av marknadsledande BIM-teknologi kommer att garantera att Storkyrkans omsorgsfulla renovering kan genomföras med total säkerhet och effektivitet, så att en mycket beundrad kultursymbol kan återställas till sin ursprungliga glans.

 

Storkyrkan-Haki-6995.jpg