BYTET AV STÅL-STRUKTUREN PÅ FORTH-BRON I SKOTTLAND

Vid en av rutininspektionerna 2015 upptäckte man en spricka i svängtappen i en av fackverkets slutlänkar. Bytet av den skadade stålstrukturen tog initialt 18 månader att genomföra och fördröjdes enormt av det traditionella ställningssystemet, eftersom detta hela tiden behövde anpassas för att man skulle kunna hantera det växande projektet samtidigt som man också begränsades av att det inte fanns någon stålstruktur att använda som kontaktpunkt.

Helt unik hybridlösning

2017, ett par år senare, fattade Transport Scotland beslutet att, som försiktighetsåtgärd, även byta ut de återstående sju slutlänkarna. I och med de problem som hade uppstått när man använde de konventionella tillgänglighetsmetoderna anlitade man Span Access – som nu ingår i HAKI-gruppen – för att utveckla och installera ett skräddarsytt åtkomstssystem för det senare arbetet.

Span Access tog fram en helt unik hybridlösning med den TechniSpan-upphängda tillgänglighetsplattformen. Denna lösning kunde lätt spänna över de 10 meter mellan påstigningsställena i konstruktionen och ändå bära upp ett helt ställningssystem på fem våningar. Denna lösning kombinerades i sin tur med ett kompatibelt HAKI Trapptorn som monterades i nivå med plattformsdäcket, vilket gav möjlighet till arbete på fem våningar så att hela ställningssystemet blev tillgängligt.

Ett antal möjligheter och variationer

Den interna konstruktionsgruppen utarbetade ritningar för och kontrollerade flera olika scenarier innan installeringen för att plattformen skulle kunna öppnas upp och möjliggöra upplyftning av stålstrukturen från vattennivån. Man byggde också i förväg in och kontrollerade ett antal möjligheter och variationer i den fem våningar höga ställningen för att ge projektet den flexibilitet som krävdes.

Projektets resultat:

  • Kunden fick även teknisk support genom hela projektet för att kunna hantera oförutsedda händelser, och tack vare att systemet kunde monteras ned lika effektivt som montaget så kunde det regelbundna broarbetet återupptas tidigare än planerat.
  • Span Access och TechniSpan-systemet bidrog tillsammans med HAKI till att installationstiden kunde minskas med 80 % jämfört med användning av traditionella ställningssystem. Detta resulterade i ett väl genomfört projekt och ett lyckat förberedande tekniskt arbete som gjorde det möjligt att göra anpassningar utan att arbetet stannade upp.