HAKI förvärvar brittiska Vertemax

HAKI, ett bolag i börsnoterade Malmökoncernen Midway Holding, har förvärvat samtliga aktier i det brittiska företaget Vertemax, som på ett utmärkt sätt kompletterar HAKI främst kring lösningar för säkert arbete på hög höjd. Vertemax omsättning har ökat starkt de senaste åren och uppgick till cirka 180 Mkr under 2020.

Vi har varit i kontakt med Vertemax under en längre tid och det är mycket glädjande att vi har kunnat komma till avslut under rådande omständigheter. Vertemax har en stark produktportfölj som passar väl in i globala trender i form av hårdare lagstiftning kring arbetssäkerhet och möter den ökade efterfrågan på fallskydd och skyddsskärmar.

- Thomas Schüller, HAKIs VD

Vertemax utvecklar, säljer och marknadsför främst säkerhetsprodukter för arbete på hög höjd. Storbritannien är den största marknaden där London dominerar och huvudfokus är nybyggnation. Kanada har visat stark tillväxt under de senaste åren, och nyligen öppnade Vertemax ett försäljningskontor i Bratislava, Slovakien, för att bearbeta östra Europa.

Vi ser fram mot att bli en del av Midway och är övertygade om att detta strategiskt viktiga steg kommer att göra det möjligt för oss att skapa ännu mera värde för våra kunder. Med vår gemensamma kompetens och tjänster skapar vi en bra plattform för fortsatt tillväxt.

- Gary Taylor, Vertemax VD och grundare

Vi ser goda synergimöjligheter genom att Vertemax och HAKI tillsammans kan utveckla sina gemensamma marknader och på kostnadssidan genom framför allt ett gemensamt utnyttjande av logistikkapacitet. På längre sikt skapar förvärvet möjligheter för oss att vara med och konsolidera en fragmenterad nischmarknad.

- Thomas Schüller, HAKIs VD

Förvärvet stärker möjligheterna till organisk tillväxt genom att Vertemax produkter lanseras till HAKIs kunder i Skandinavien och HAKIs produkter till Vertemax kunder i Storbritannien samt genom att Vertemax och HAKI tillsammans marknadsför sina erbjudanden i östra Europa.

Vertemax grundades 2010 och har idag cirka 35 anställda. Företagets huvudkontor ligger i Aylesham i sydöstra Storbritannien, och med utveckling i intilliggande Canterbury. Försäljningskontor finns i Toronto, Kanada, och Bratislava, Slovakien.

 

För mer information kontakta:

Thomas Schüller, VD HAKI AB
Mail: thomas.schuller@haki.se
Tel: 044 – 494 00