Midway förvärvar österrikiska EKRO Bausystem genom HAKI

Midway Holding har, genom sitt största dotterbolag HAKI, tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det österrikiska företaget EKRO Bausystem GmbH, med tillträde den 4 oktober 2022. EKRO Bausystem kompletterar på ett utmärkt sätt koncernens affärsområde Safe Access Solutions med lösningar för säkert arbete på temporära arbetsplatser och ger möjligheter för geografisk expansion mot den tysktalande delen av Europa, i först hand den österrikiska marknaden.

EKRO Bausystem tillverkar och säljer produkter för arbete på temporära arbetsplatser med Österrike som största marknad. Bolagets omsättning för 2021 uppgick till cirka 150 Mkr. EKRO Bausystem grundades 1949 och har idag kontor, produktion och lager i Krieglach söder om Wien. Antalet anställda är 60.

– Det är glädjande att vi lyckats genomföra vårt andra förvärv för året och genom EKRO Bausystem ta ytterligare ett viktigt kliv i fokuseringen på och utvecklingen av affärsområdet Safe Access Solutions. Förvärvet ligger helt i linje med våra befintliga verksamheter inom affärsområdet och är ytterligare ett viktigt steg i vår resa mot en industriell koncern.

- Thomas Schüller, HAKIs VD

Vi ser goda synergimöjligheter på kostnadssidan främst genom möjligheter till en gemensam försörjningskedja med övriga verksamheter i affärsområde Safe Access Solutions. Det är med stor glädje som vi välkomnar EKRO Bausystems medarbetare till HAKI-familjen.

EKRO Bausystem är ett mycket bra komplement till den övriga verksamheten inom Safe Access Solutions, säger Thomas Schüller. Förvärvet ger intressanta möjligheter till produktsynergier samt en strategiskt viktig breddning av vår marknad till Centraleuropa med möjligheter till vidare geografisk expansion.

Vi är mycket glada över att bli en del av Midway Holding och ser fram mot att bidra till koncernens utveckling inom Safe Access Solutions. Jag är övertygad om att vi genom vår och Midway Holdings breda produktportfölj får möjlighet att skapa ännu mer värde för våra kunder och därmed bättre förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

- Martin Rinnhofer, EKRO Bausystems VD

För mer information kontakta:

Thomas Schüller, VD HAKI AB
Mail: thomas.schuller@haki.se
Tel: 044 – 494 00