Midway Holding förvärvar Novakorp Systems genom HAKI

Midway Holding har, genom sitt största dotterbolag HAKI, tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det franska företaget Novakorp Systems SARL, med tillträde den 1 juli 2022. Novakorp Systems kompletterar på ett utmärkt sätt affärsområdet Safe Access Solutions med lösningar för säkert arbete på hög höjd. Förutom geografisk expansion så ger förvärvet även möjligheter till synergier med Safe Access Solutions försörjningskedja.

Novakorp Systems utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter för arbete på hög höjd. Frankrike är den största marknaden, där Paris dominerar, och huvudfokus är nybyggnation.

Bolagets omsättning under 2021 var cirka 70 Mkr. Novakorp Systems grundades 2010 och företagets huvudkontor ligger i Bordeaux med lager och logistikverksamhet i Lyon.

Novakorp Systems verksamhet liknar Vertemax, som Midway förvärvade 2021. Novakorp Systems har en stark produktportfölj för säkert arbete på hög höjd och är därmed ett utmärkt komplement till våra befintliga verksamheter inom Safe Access Solutions. Vi ser goda synergier på kostnadssidan, främst genom möjligheter till en gemensam försörjningskedja med Vertemax och HAKI. Förvärvet är ett steg i vår ambition att konsolidera en fragmenterad marknad. Det är med stor glädje som vi välkomnar Novakorps medarbetare till HAKI-familjen.

- Thomas Schüller, HAKIs VD

Vi ser fram mot att bli en del av HAKI och är övertygade om att detta kommer att göra det möjligt för oss att skapa ännu mera värde för våra kunder. Med vår gemensamma produktportfölj skapar vi en bra plattform för fortsatt tillväxt.

- Georges Simioni, Novakorps grundare och VD

För mer information, kontakta:

Thomas Schüller, VD HAKI
Mail: thomas.schuller@haki.se
Tel: +4748222591