Publika trapptorn har nu högsta prioritet

Ställningsmarknaden ser nu ett större behov av trapptorn för att möjliggöra tillgänglighet vid byggprojekt och i offentliga miljöer, detta till följd av ändrade krav av hälso- och säkerhetsföreskrifter. Vid arbetsplatser och publika miljöer där det har en avgörande betydelse med stor tillgänglighet vid nödsituationer anses det inte längre tillräckligt med en mindre trapptornslösning. Det behövs istället ett säkert och tekniskt betydligt mer avancerat alternativ för tillgänglighet. Dagfinn Mundal, Country Manager på HAKI AS, förklarar varför det finns ett behov av trapptorn när man vill skapa tillgänglighet för allmänheten och lyfter fram de många fördelarna som HAKIs lösning erbjuder.

Covid-19-pandemin har ritat om spelplanen för många branscher. Som vi alla vet är fysisk distansering ett av de huvudsakliga sätten att förhindra spridningen av viruset, och många företag världen över vidtar nu nya åtgärder för att säkerställa att människor kan arbeta säkert och samtidigt hålla avstånd.

Intresset för lösningar som ökar möjligheten till fysisk distansering kommer att öka till följd av de nya kraven på säkerhet. Men alldeles oavsett Covid-19 är det viktigt att komma ihåg att existerande hälso- och säkerhetsföreskrifter kräver säkrare tillgänglighet vid nödsituationer samt tillgänglighet för allmänheten vid bygg- och infrastrukturprojekt och på olje- och gasanläggningar. Företagen försöker därför hitta andra sätt att skapa tillfälliga in- och utgångar eftersom traditionella ställningar till viss del inte längre uppfyller kraven på tillgänglighet.

Det ständiga behovet av tillgänglighet med hjälp av trapptorn beror på den dagliga faran mot hälsa och säkerhet på arbetsplatser och allmänna platser. På dessa ställen finns det risk för halk- eller snubbelolyckor, fall från hög höjd eller att det uppstår trängsel. Det är här trapptornen kan göra en stor skillnad. Trapptornen är försedda med ett skyddsskikt, barnsäkra räcken och stabila trappsteg vilket inger trygghet och gör dem till en säker, robust barriär mot fysiska risker.

Samtidigt som trapptornen minskar risken för fallolyckor möjliggör de också en bättre hantering och styrning av stora folkmassor, vilket är extra viktigt i miljöer med många fotgängare.

Den typen av trapptorn som HAKI erbjuder blir därför allt mer populära. Tack vare en trappbredd på upp till 2,5 meter och en möjlig belastning på 7,5 kN/m² passar trapptornen perfekt på platser där det är sannolikt att många fotgängare rör sig samtidigt. När det gäller fysisk distansering uppfyller denna lösning kraven eftersom trapptornen har ingångar och utgångar som kan upprätthålla ett enkelriktat trafikflöde.

Sigurd Andre Maraas från Kværner, en ledande leverantör av teknik-, upphandlings- och byggtjänster (EPC), sa om effektiviteten hos en publik trappa:

HAKIs officiellt godkända trapptorn satte en ny standard för åtkomst för oss på Kværner Stord. Vi använde den för första gången på Johan Sverdrups LQ-modul K2JV. Slutligen fick vi en trapplösning som var lätt att hantera en räddningsbår i och bekväm att använda som fotgängare samt dimensionerad för att evakuera ett stort antal människor och som uppfyller våra krav på god HMS. Denna lösning är nu vårt alternativ för framtida val av trapplösningar.

När det gäller användningsområden är trapptornen lämpliga vid alla slags projekt. Lösningen är också perfekt på högtrafikerade platser som järnvägar, skolor eller köpcenter, där det krävs temporär tillgänglighet vid nödsituationer för att garantera säkerhet och hålla nere störningsmomenten i vardagen. I dessa situationer bör man enligt hälso- och säkerhetsföreskrifterna hellre använda HAKIs publika lösningar eftersom vanliga ställningstrapptorn inte har kapacitet att hantera tillräckligt mycket människor. HAKI Trapptorn Publik (PAS) har plats för upp till 36 personer samtidigt per trappavsats tack vare att stålställningen är konstruerad på ett sätt som gör att de enskilda komponenterna inte kan lossna. Den högfunktionella, slitstarka, minimalistiska skandinaviska tekniken gör trapptornen till ett garanterat säkert alternativ för tillfälliga trapplösningar på alla områden.

Övergången till publika trapptorn sker för att skapa en ökad tillgänglighet i olika miljöer vilket utgör en stor omställning för industrierna, särskilt som det har varit brukligt att använda traditionella trapptorn. Så för att uppfylla kraven från marknaden behöver man använda den nya avancerade tekniken från HAKI, och för närvarande uppfyller de gamla lösningarna inte kravet när det gäller att tillhandahålla tillräckligt breda säkra in och utgångar. Det är därför viktigt att hantera de nya användningsområden som publika trapptorn kan användas till vid ett projekt eller i en miljö som möjliggör fysisk distansering. Om en ny våg av coronavirus kommer kan det alltid löna sig att arbeta med förebyggande åtgärder och förutse kommande händelser – det kan vara det som är skillnaden mellan en säker och osäker byggarbetsplats eller offentlig miljö.