Balkryttare

HAKI Balkryttare är nyckelkomponenten som gör HAKI Universal flexibel och mångsidig.

HAKI Balkryttare ökar HAKI Universals flexibilitet markant. Tack vare balkryttare kan balkar monteras vinkelrät mot andra balkar var som helst i ställningen, helt oberoende av spirornas placering. Till exempel på utskjutande eller indragna fasadpartier, kring rör och andra hinder eller för att förstärka en intagsbrygga. Dessutom ökar produktiviteten, eftersom färre komponenter krävs och att man kan utnyttja större fackstorlekar. HAKI Balkryttare är tillverkade av stål, men kan användas i såväl HAKI Universal Fzv som i HAKI Universal AL. Balkryttare hängs på balkar. Skruva åt låsskruven för hand respektive montera en låssprint 12 mm så att balkryttaren inte ofrivilligt kan lyftas av. Haka i en balk i balkryttarens byglar och lås balken. Kontrollera alltid tillåten belastning på den bärande balken.