HAKI UNIVERSAL

Modulställningen HAKI Universal i stål eller aluminium är det mångsidiga systemet för alla ställningsapplikationer, vilket ger maximal produktivitet över ett brett spektrum av konstruktioner.

  • Hög hållfasthet och säkerhet
  • Flexibilitet i höjd och bredd
  • Konstruktioner för både lätta och tunga arbeten

PROJEKT

Ett urval av våra ställningslösningar i praktiken

Universalställning

Våra Universalställningar i stål eller aluminium har starka komponenter för hög hållfasthet och passar dig som behöver en flexibel ställningslösning. HAKI Universal ställning har 7-10 huvudkomponenter som du enkelt och smidigt kan anpassa en byggsställning och skapa en mängd olika konstruktioner och lösningar med, vilket sparar arbetstid och ökar produktiviteten.

HAKI Universal är ett modulärt ställningssystem som kan användas i allt från enkla till mycket komplexa tillämpningar i byggprojekt, infrastruktur, offshore, varvsindustri, kraftproduktion och petrokemisk industri. 

HAKI erbjuder ett komplett produktsortiment av Universal i extremt tåligt, varmförzinkat höghållfast stål och aluminium som följer de globala säkerhetsstandarderna för industrin på ett mycket säkert sätt. Dess höga anpassningsförmåga gör dessutom att du på ett säkert sätt kan spara arbetstid och öka produktiviteten på arbetsplatsen. 

Bara haka i

Vår patenterade enkla "haka-i"-princip och fjäderlåsmekanism hos HAKI Universal ger hög anpassningsförmåga med minimalt antal komponenter. Det finns inga lösa eller små beslag vilket innebär minimalt med rörliga delar i konstruktionen vilket minskar risken för komponentförskjutning och fallande material.

Eftersom du helt slipper användning av verktyg vid montering och demontering utför du dessutom jobbet snabbare och därmed mer kostnadseffektivt. 

HAKI Universal

Våra grundkomponenter

Våra Universalställningar i stål och aluminium har starka komponenter för hög hållfasthet och passar dig som behöver en flexibel ställningslösning. HAKI Universal har 7-10 huvudkomponenter som du enkelt och smidigt

kan anpassa en byggställning och skapa en mängd olika konstruktioner och lösningar med. Dessa komponenter utgör basen i systemet och kan även användas för att bygga andra HAKI-system som t.ex trapptorn, väderskydd och brosystem.

Bottenskruv

Spira S

Längdbalk LBL

Enrörsbalk ERB

HAKI Universal möjliggör bygge av en rad olika tillämpningar och applikationer av ställningar:

Utbredd

Utbredd ställning är en mångsidig tillämpning av HAKI Universal som skapar en bred och stabil arbetsplattform och är optimal för att täcka svårtillgängliga eller stora områden. 

Ställningen kan vara fristående eller stödd av andra strukturer och kräver en stabil grund men behöver inte vara fast förankrad på en vertikal yta.  

Konstruktionen består av ett fåtal grundkomponenter men klarar tunga och skrymmande laster samt ger maximal säkerhet och effektivitet i en mängd olika miljöer och branscher. 

Fasad

HAKI fasadställningar monteras snabbt och effektivt längs byggnaders ytterväggar och ger tillgång till byggnadens fasad för arbete såsom fönsterbyte, renovering, målning, putsning, reparation eller installation.  

En fasadställning kräver fast förankring i byggnaden samt en stabil grund på marken för högsta möjliga säkerhet.

Cirkulär

Cirkulära ställningar används för cylindrisk arkitektur såsom silor, cisterner eller runda torn.

Med komponenter från HAKI skapar man enkelt rundade lösningar med grundkomponenter kombinerade med ett fåtal specialkomponenter. Det krävs inga speciallösningar med rör och kopplingar.

Tack vare den 7-gradiga toleransen i byglarna kan man skapa en kurva från spira till spira med hjälp av den trebenta konstruktionsprincipen. När man använder den trebenta konstruktionen minskar antalet stödpelare med en tredjedel runt ställningen. 

 

Hängande

En hängande ställning kan hängas från i stort sett vilken bärande konstruktion som helst, utan behov av markbaserat stöd. 

Den multifunktionella HAKI längdbalk fungerar som ett upphängningsbeslag och HAKIs skyddsräcken kombineras med en dubbel balkryttare för att minimera risken för fall på den främre kanten i takt med att facken plankas in och facken nedan hakas på plats. 

HAKI:s hängande lösningar använder färre komponenter jämfört med andra system på marknaden och kan ha upp till 30% lägre vikt än jämförliga komponenter, vilket innebär en betydande minskning av belastningen på konstruktionen. 

Industri

SHORING/STÄMP

Stämptorn används främst som understöttning för att stödja tunga laster och fördela tryck under byggnadsarbeten som kräver mycket starka och stabila temporära stöd, till exempel vid gjutning av betongplattor, konstruktion av broar och andra projekt inom infrastruktur, industri och kraftverk. 

HAKI Shoring består av HAKI Universal spiror, balkar, diagonalstag, horistontalstag, bottenskruvar och toppklykor och kan byggas som fristående torn eller som stagade i toppen till en intilliggande konstruktion, Stämp kan anpassas till olika höjder genom att man justerar bottenskruvarna i botten och i toppen. 

 

TRIPOD

HAKI Tripod används ofta i kombination med HAKI-stämptorn och är konstruerad för extremt krävande ställningsarbeten där spirbelastningen är hög, till exempel i intagsbryggor, brostöd och höga trapptorn. Den kan även användas för bottning av ställning där utrymmet är begränsat samt vid stora förankringsavstånd med högre spirlaster än för normala spiror. 

HAKI Tripod är helt kompatibel med HAKI Universal och som horisontaler och diagonaler används HAKI Universal standardkomponenter. 

Intagning av material

Att lasta och lossa byggmaterial till olika nivåer av en byggnadsställning är ett viktigt moment som måste ske på ett så effektivt sätt som möjligt utan att kompromissa om säkerheten.

INTAGSBRYGGA MED SKYDDSRÄCKE

HAKI Intagsbrygga med skyddsräcken är en tillämpning av HAKI:s modulära ställningssystem med HAKI Universal-komponenter.  

Tack vare att den är försedd med skyddsräcken på sidorna säkerställer den säker och effektiv intagning av material till och från arbetsplattformar eller byggnadsställningar, minimerar risken för fallolyckor samt skyddar arbetare på hög höjd. 

Intagsbryggan är enkel att montera, demontera och flytta och går att anpassa i olika längder och höjder. Den kan även stå utanför längs med byggställningen och klarar tunga och skrymmande laster. 

Intagsbrygga.jpg

INTAGSBRYGGA MED SÄKERHETSGRIND

HAKI Intagsbrygga med prefabricerad, galvaniserad säkerhetsgrind är 3050 x 1655 mm och kan byggas med bomlag i höjderna 1m, 1,5 m och 2 m.  

Intagsbryggan byggs, förutom av specialkomponenterna säkerhetsgrindar och sidopaneler, bland annat av HAKI:s bottenskruvar, spiror, balkar, plank och diagonalstag. 

Utformningen av grindarna eliminerar behovet av fotlister och möjliggör enkel och säker in- och uttransport av material utan risk för fallande föremål.

Grinden kan bara öppnas från insidan vilket omöjliggör felanvändning.

Loading tower.jpg

VIPPESLUSS

Säkerställ lossning av material på ställningen eller intagsbryggan på ett mycket enkelt och säkert sätt med en vippesluss. 

Vippeslussen fungerar som ett kollektivt skydd och användning av personligt fallskydd blir då överflödigt när du lastar av och hämtar material på ställningen och inte behöver montera av och på skyddsräcke.

Vippeslussen är kompatibel med alla HAKI ställningssystem och fungerar så att man öppnar ställningen utåt och samtidigt stänger det inåt så att material kan lastas in. Därefter kan slussen vippas tillbaka på plats så att ställningen är stängd utåt och det är säkert att hämta in materialet.

Vippesluss 700x500.gif

Lättare, starkare, säkrare

HAKI Universal aluminium

HAKI erbjuder kompletta modulsystem i aluminium. Aluminiumkomponenter är över 50% lättare än stålalternativet. Detta ger inte bara manuella hanteringsfördelar, utan möjliggör också åtkomst i tuffa miljöförhållanden där den överträffar sina stålkomponenter, till exempel offshore. Med sina rostfria kvalitéer kräver den lite underhåll, korroderar långsammare än stål och är därför att föredra i fuktiga miljöer. 

Universalställningar består bland annat av spirorna HAKI S6 och S4 i 100% aluminium och är säkrare och starkare än någonsin. Vår produktionsmetod med nitade bygelringar gör att kvaliteten i rör och byglar på aluminiumspiran bibehålls. Svetsning kan reducera hållfastheten i en byggnadsställning i aluminium med upp till 40% medan nitning inte ändrar hållfastheten. Nitningen är ett svar på HAKIs ständiga tekniska utveckling och kvalitetsarbete för en säkrare och starkare produkt.