Haki Logo Haki has now acquired vertemax – Discover the benefits 

Fasadinklädnad

 HAKI Universal och HAKITEC 750 kan användas för att skapa en helt inklädd ställning i en mängd olika miljöer – till och med när den hänger på Royal Albert Bridge eller på ett reparationsprojekt för Taziker Industrial och National Rail.

Inklädnadssystemet kan användas för att skydda miljön genom att förhindra att damm och/eller färg sprids.

HAKITEC fasadinklädnad kan monteras så att om vindlasterna blir för stora, lossar dukarnas infästning och ställningen förblir intakt. Dukarna återmonteras när det är säkert att göra så.