Haki Logo Haki has now acquired vertemax – Discover the benefits 

Inklädnadssystem

Kombinationen av HAKITEC 750 Väderskydd och HAKI Universal innebär att konstruktionen kan vara helt stängd – hålla ovädret ute och värmen inne.

HAKI Inklädnadssystem tillåter att arbete kan utföras året runt, oavsett vilka förhållanden som råder.

Det innebär också att temperaturstyrda arbetsplatser kan skapas, i situationer där en viss temperatur måste bibehållas hela tiden. Projekt kan fortsätta enligt tidplan i säkra, bekväma miljöer, utan risk för skador på det som finns inuti.