HAKI

Värderingar

 HAKIs värderingar är själen i vår organisation och vårt ansikte mot omvärlden. De ger oss en gemensam identitet, ett syfte och vägledning för vårt sätt att arbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.

Säkerhet

En säker och hälsosam arbetsmiljö är vår främsta prioritet. Vi arbetar med att kontinuerligt förbättra säkerheten och hälsan för våra anställda, kunder och leverantörer. Vi är ambassadörer av säkra arbetsmetoder som uppfyller eller överträffar lagar och förordningar.

Kvalitet

Kvalitet kännetecknas i vårt sätt att tänka, i våra arbetsmetoder och i våra relationer. En hög standard från början i våra arbetsmetoder ger oss möjligheter till utmärkta produktlösningar och service i samverkan med våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

Anpassningsförmåga

Vår anpassningsförmåga gör att vi kan hantera förändringar effektivt. Genom att använda ett fåtal multifunktionella komponenter ger vårt system kunden obegränsade möjligheter. Denna filosofi speglas i vårt sätt att tänka, agera och arbeta.

Långsiktigt partnerskap

Vi strävar efter att vara en långsiktig partner för våra intressenter. Vi vill vara en pålitlig rådgivare och en strategisk partner för våra kunder. Vi erbjuder våra anställda personlig och professionell karriärsutveckling. Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer och ägare för en hållbar och lönsam avkastning på deras investeringar.

 

Relaterade sidor

Letar du efter speciallösningar till din ställning?

Låt HAKIs globala expertgrupp hitta dig en säker, anpassningsbar lösning.