Byggnadsställning

HAKI Universals 7-10 huvudkomponenter är det perfekta systemet för alla ställningsapplikationer, vilket ger maximal produktivitet över ett brett spektrum av konstruktioner.

Snabbhet och flexibilitet är avgörande för att montera stora volymer av ställningar och byggnadsställningar med snäva tidsramar. Lösningen är HAKI Universals längdbalk med sin unika patenterade fjäderlåsning och med kapacitet för lastbärande anslutningar som kan göras horisontellt och vertikalt var som helst längs balken.
Tillsammans med HAKI Universals balkryttare kan extra tvärbalkar monteras och facken kan byggas ut var som helst och i alla riktningar, vilket ger maximala antal fackstorlekar.

HAKI Byggnadsställning fördelar

  • Ett helt säkert system med HAKIs unika metod med förmonterade skyddsräcken och fjäderlåsningen
  • Mellanliggande balkar kan placeras var som helst, vilket gör att HAKIs inplankningssystem eller ställningsplank ger en tät inplankning
  • Fackstorlekar upp till 3 m – Stora facklängder minskar montagetiden och därmed kostnaderna
  • Kan monteras i lastklass från 1 till 6
  • Snabb att bygga upp och lika lätt som andra system
  • Höjdjusteras endast en gång med botterskruven
  • Inga lösa eller små kopplingar och minimalt med rörliga delar

 

LETAR DU EFTER SPECIALLÖSNINGAR TILL DIN STÄLLNING?

Låt HAKIs globala expertgrupp ta fram en säker och anpassningsbar lösning till dig.