Varvsindustri

HAKI säkerställer att renovering av fartyg sker säkert, enkelt och effektivt.

HAKI systemställningarna möjliggör maximal effektivitet när det gäller att följa schemalagda tidsplaner och möjliggör effektiv åtkomst. HAKIs komponenter ger flexibilitet för att möjliggöra invändiga och utvändiga ställningsbehov på fartygsskrov. HAKI Universal lämpar sig också för applikationer i torrdockor. Detta tillsammans med HAKIs anpassningsbara lösningar för hängställningar möjliggör konstant fokus på säkerhet.

HAKITEC Väderskydd
HAKITEC Väderskydd ger bekväma skyddade arbetsområden för blästring, målning och vanliga reparationer på fartyg och moduler.
Med rullande taksektioner ges möjligheten, att flytta inklädnaden på objektet allt eftersom arbetet fortskrider, hålla objektet torrt och hålla tidsplaneringen.